Eva Brusznyai

HR-tanácsadó (HR tanácsadással kapcsolatos pozíciók)

 • Bachelor fokozat/Érettségi+2 év

Összegzés

Személyiség
Hogyan viselkedik a személy
Motivációk
Mit csinálna szívesen a személy
Érvelés
Mire képes a személy

Shape

Viselkedésforma

Shape Shape + Drive
Rendkívül motiváló aspektus, ami elégedettséggel tölti el
Hatás
Hatás

Meghatározás

Kapcsolatokat alkot / Átveszi a vezetést / Hasznosít és mozgósít

A „hatás” kategória az iránymutatásról szól. Beletartozik a szakmai kapcsolatok kiépítése, a csapatirányítás, a döntéshozatal és az ötletátadás is. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki másokat cselekvésre ösztönözni, és azt, hogyan épít kapcsolatokat.

Kapcsolatokat alkot
Átveszi a vezetést
Hasznosít és mozgósít
Együttműködés
Együttműködés

Meghatározás

Diplomatikusan kommunikál / Támogat / Másokkal összefogva dolgozik

Az „együttműködés” kategória az együttműködés-alkotásról szól. Beletartozik az emberek közötti interakciókban való közbenjárás, a konfliktuskezelés, a csapaterőforrások kiaknázása és mások támogatása. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki egy csapaton belül fejlődni.

Diplomatikusan kommunikál
Támogat
Másokkal összefogva dolgozik
Gondolkodás
Gondolkodás

Meghatározás

Előrelát kihívásokat / Távlati terveket dolgoz ki / Újít

A „gondolkodás” kategória a projektalkotáshoz köthető. Beletartozik a stratégiaalkotást, a projektkockázatok azonosítását, a feladatok és teendők mérlegelését és egy projekt új ötletekkel gazdagítását. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki gyakorlati elképzelések helyett inkább absztraktakkal dolgozni.

Előrelát kihívásokat
Távlati terveket dolgoz ki
Újít
Cselekvés
Cselekvés

Meghatározás

Kezdeményez / Tervez és rendszerez / Megfigyel és fejleszt

A „cselekvés” kategória az eredményközpontú viselkedésformákról szól. Beletartozik a projektindítás, akciótervek végrehajtása, eredmények figyelemmel kísérése, vagy épp a termékminőség ellenőrzése. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki absztrakt elképzelések helyett inkább gyakorlatiakkal dolgozni.

Kezdeményez
Tervez és rendszerez
Megfigyel és fejleszt
Érzés
Érzés

Meghatározás

Átadja a lelkesedését / Gyorsan reagál / Jól kezeli a stresszt

Az „érzés” kategória az egyén saját érzelmeinek megfelelő kezeléséhez köthető. Beletartozik a stresszkezelés, az energiabefektetés és a pozitivitást kisugárzás. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tudja valaki adott helyzetekben az érzelmeit természetes módon kifejezni és csatornázni.

Átadja a lelkesedését
Gyorsan reagál
Jól kezeli a stresszt
Fejlődésre képes
Nagyon:
Több mint az emberek 80%-a
Eléggé:
Több mint az emberek 60%-a
Közepesen:
Több mint az emberek 40%-a
Kissé:
Kevesebb mint az emberek 60%-a
Egyáltalán nem:
Kevesebb mint az emberek 80%-a

Személyes stílus: Koordinátor

Eva Brusznyai vezető személyiség és egyben igen lelkiismeretes ember, akinek kiegészítő tulajdonságai alkalmassá teszik arra, hogy ő határozza meg a projektek ütemtervét, és azokat eredményesen végre is hajtsa. Elemzésében tényszerű, különös figyelmet fordít döntései megbízhatóságára és az általa végzett munkára. Nagyon ragaszkodik az eljárások követéséhez, és azonnal emlékeztet másokat is erre. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy elérje a saját maga által kitűzött eredményt, még akkor is, ha ezzel kárt okoz a kapcsolatai minőségének.

Legfőbb erősségek

Kapcsolatkezelés
 • Kritikusan gondolkozik, és csak indokolt elképzeléseket fogad el.
 • Nincs sok személyes kapcsolata, és kissé visszahúzódó.
 • Kommunikációját azokhoz igazítja, akikkel éppen beszél, és melegszívű.
Munkamenedzsment
  Kiválóságra törekszik, és nem elégszik meg a puszta minimummal.
  Nagyra értékeli a referenciapontjait, és jobban szereti a folytonosságot, mint a változást.
  Megszervezi, megtervezi a munkáját, és eljárásokat követ.
Érzelemkezelés
  Kifejezi az érzelmeit, és könnyen kommunikál emberekkel.
  Fogékony, igen energikus és megvan benne a sürgősség érzése.
  Lelkesedést sugároz, és a dolgok jó oldalát látja.

Tehetségek

#kötelességtudó #tapintatos #távolságtartó #Kritikus #konzervatív #szervezett #kitartó #kezdeményezés #fogékony #Lelkes #kifejező #biztonságot ad

Fejleszthető területek

  Hasznára válna, ha hagyná, hogy mások teljes mértékben kifejtsék a véleményüket, mielőtt elmondja a fenntartásait a javaslataikkal kapcsolatban.
  Hasznos lenne, ha befejezné a megkezdett munkát, mielőtt új tevékenységekbe kezdene.
  Jobban kezelhetné energiáját és lelkesedését, különösen akkor, amikor a körülötte lévők megpróbálnak koncentrálni.

Drive

A számára leginkább motiváló dolgok...

Minőségorientált
Kompetitív
Elismerésre éhes

A számára legkevésbé motiváló dolgok...

A szórakoztató munkakörnyezetet kedveli
Autonóm
Segítőkész

Energiahasználata

Eva Brusznyai fő motivációs tényezői a stabilitással kapcsolatosak. Arra használja energiáját, hogy olyan viszonyítási pontokat alakítson ki, amelyekre támaszkodhat. Szereti, ha bizonyos mértékű rendszeresség van abban, ahogyan végzi a munkáját. Nem szívesen hoz olyan döntéseket, melyek a saját helyzetében általában véve kétségesek.

Kedvelt tevékenységei

SZERVEZÉS
CselekvÉs

A munka szervezése Eva Brusznyai egyik kedvenc tevékenysége. Hajlandó energiát szánni a feladatra, amikor a projekt felépítését kell kidolgoznia, célokat kell kitűznie, és határidőket kell meghatároznia. Nem viseli jól, ha vakon kell előrelépni a munkájában. Bevált folyamatokat szeret követni, és gyorsan akar eredményeket elérni.

ÖSZTÖNZÉS
CselekvÉs

Eva Brusznyai rengeteg energiát kap olyan tevékenységekből, ahol a terveket cselekvésre kell váltani. Erős benne a siker tudata, ami arra készteti, hogy rengeteg energiát fektessen be a munkába. Különösen élvezi, ha ő az egyik hajtóerő a munkában.

TÖKÉLETESSÉG
CselekvÉs

Fontos Eva Brusznyai számára, hogy tökéletesen elvégezze a munkáját. Ez igazán ösztönző tevékenység számára, mert nagy fontosságot tulajdonít az eredmény minőségének. Eva Brusznyai esetében mindig lehet számítani arra, hogy energiáit az adott tevékenységre fordítja, mert nála ez a motiváció forrása.

Kedvelt munkakörnyezete

#studious #strict #professional #process #demanding #method #concentration #hierarchy #serious

Vezetői stílusa

IRÁNYELV
Tedd, amit mondtam
NYERTES
Figyelj és tedd azt, mit én

Mit jelent ez

Eva Brusznyai olyan vezető, aki kihívásokat állít az emberek elé, és világos utasításokat ad. Az eredmények vezetik és magas követelményeket szab. Mindenekelőtt az eredmények érdeklik, még akkor is, ha ismeri a nehéz és kihívásokkal teli utat, és ezt a szellemet akarja inspirálni a csapataiban.

A vezetői stílus, amelyre vágyik

IRÁNYELV
Tedd, amit mondtam
NYERTES
Figyelj és tedd azt, mit én

A számára ideális vezető

Eva Brusznyai azt várja el, hogy a vezető kihívást állítson elé és világos irányelveket adjon neki. Az eredményesség tudata vezeti, és szereti, ha magas elvárásokat állítanak fel vele szemben. Olyan vezetőre van szüksége, akit elsősorban az eredmény érdekel, még akkor is, ha nehéz és megerőltető azt elérni. A kihívások és olyan vezetők motiválják, akik egyértelműen megerősítik, hogy helyesen cselekszik.

A kultúra, amelyben kivirágzik

Rugalmasság Ellenőrzés Kapcsolatok Eredmények Együttműködés Újítás Szervezettség Versengés
Neki legjobb
Neki megfelelő

A számára ideális cégkultúra

Eva Brusznyai: kivirágzik, ha eredményeket középpontba állító, strukturált környezetben dolgozhat. A követendő alapelvekkel és szabályokkal rendelkező munkahelyi környezetben tökéletesen képes fejlődni. Valójában tudnia kell, mi megengedett is mi nem, hogy megbízható mércét állítson fel magának, amelyre támaszkodhat. Szereti látni, hogy minden a helyén van a munka optimalizálása és a célok elérésének garantálása érdekében. Valójában olyan helyzetre törekszik, amelyben az embereket minden más előtt a teljesítményük alapján ítélik meg, valamint arról, milyen mértékben lehetnek példaképek. Ebben az értelemben a versenyt előtérbe helyező kultúrát hajtóerőnek tekinti, mivel egyértelmű szabályokat és konkrét célokat biztosít számára.


brain

Their way of thinking

Kívánt munka Közvetít

Önálló munkavégzésre való képesség.

Döntéshozatal Körültekintő

Tendency to take the time to make the most of available resources.

Tanulási stílus Végrehajt

Ability to build on other people's knowledge.

How they learn new skills and concepts

When it comes to learning new skills, Eva Brusznyai will progress faster through a practical approach. She finds it hard to assimilate information without seeing it applied practically first. She will do best if she is taught how to do something new or complex before she tackles it by herself.

Careful in her approach, Eva Brusznyai prefers to rely on proven strategies. She is observant and tends to adopt tried-and-true concepts that she can trust thoroughly. In this sense, she finds it easier to learn from information provided.