Simon Luc

Technisch-commercieel ingenieur

 • Bachelor

Technische vaardigheden

Leergierig mbt techniek en zijn toepassing

Interesses

Optimistan, sociologie & economie

Overzicht

Persoonlijkheid
Hoe hij zich gedraagt
Motivatie
Wat hij wil doen
Redeneringsvermogen
Wat hij kan doen

Talent

Persoonlijke pitch

Door ervaring in de praktijk ben ik een match voor de functie. Zo ben ik geëvolueerd naar een persoon die snel leert uit de positieve "conflicten" die zich dagelijks voordoen zodat zelfevaluatie en -educatie het persoonlijk motto is voor de dagelijkse inzet voor het cliënteel en de medewerkers.


Shape

Manier van reageren

Shape Shape + Drive
Zeer motiverend aspect dat hem een voldaan gevoel geeft
Beïnvloeden
Beïnvloeden

Definitie

Relaties opbouwen / De leiding nemen / Verenigen en mobiliseren

Gedragingen in de categorie "beïnvloeden" hebben te maken met richting geven. Zij omvatten het ontwikkelen van een professioneel netwerk, het managen van teams, het nemen van beslissingen en het gemotiveerd zijn om ideeën over te brengen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om anderen te mobiliseren en de manier waarop hij relaties aangaat.

Relaties opbouwen
De leiding nemen
Verenigen en mobiliseren
Samenwerken
Samenwerken

Definitie

Diplomatiek communiceren / Ondersteuning bieden / Samenwerken

Gedragingen in de categorie "samenwerken" zijn gekoppeld aan het faciliteren van collectief werk. Ze omvatten het bemiddelen van de interactie tussen mensen, het oplossen van conflicten, het gebruik maken van de middelen van het team en het bieden van ondersteuning aan anderen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om zich binnen een groep te ontwikkelen.

Diplomatiek communiceren
Ondersteuning bieden
Samenwerken
Nadenken
Nadenken

Definitie

Uitdagingen voorzien / Een visie ontwikkelen / Innoveren

Gedragingen in de categorie "denken" hebben te maken met het bedenken van projecten. Ze omvatten het ontwerpen van strategieën, het identificeren van projectrisico's, het evalueren van taken en activiteiten en het bijdragen van nieuwe ideeën. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om abstracte in plaats van praktische concepten te verwerken.

Uitdagingen voorzien
Een visie ontwikkelen
Innoveren
Handelen
Handelen

Definitie

Initiatief nemen / Plannen en organiseren / Inspecteren en verbeteren

Gedragingen in de categorie "handelen" hebben te maken met het behalen van resultaten. Zij omvatten het opstarten van projecten, het uitvoeren van actieplannen, het monitoren van de resultaten of het controleren van de kwaliteit van de productie. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om praktische in plaats van abstracte concepten te begrijpen.

Initiatief nemen
Plannen en organiseren
Inspecteren en verbeteren
Voelen
Voelen

Definitie

Enthousiasme overbrengen / Snel reageren / Omgaan met stress

Gedragingen in de categorie "voelen" hebben te maken met het beheersen van emoties. Daaronder valt ook het beheersen van stress, het verdelen van energie en het uitstralen van een positieve vibe. Deze gedragingen laten zien hoe een persoon zijn emoties in verschillende situaties uitdrukt en kanaliseert.

Enthousiasme overbrengen
Snel reageren
Omgaan met stress
Ontwikkelingspotentieel
Ver ontwikkeld
Meer dan 80% van de mensen
Goed ontwikkeld
Meer dan 60% van de mensen
Gemiddeld ontwikkeld
Meer dan 40% van de mensen
Matig ontwikkeld
Minder dan 60% van de mensen
Onontwikkeld
Minder dan 80% van de mensen

Persoonlijke stijl: Partner

Werk van hoge kwaliteit leveren is het belangrijkste doel van Simon Luc. Hij is nauwgezet, nauwkeurig en gestructureerd. Hij let erop dat hij geen fouten maakt. Hij heeft zijn bedrevenheid te danken aan het belang dat hij hecht aan de mening van anderen. Hij staat open voor hun ideeën, suggesties en feedback. In deze zin is het eenvoudig om met hem samen te werken: hij geeft anderen hun plaats, helpt hen waar nodig en is nauwgezet in het uitvoeren van zijn opdrachten.

Voornaamste vaardigheden

Omgaan met relaties
 • Hij bewaart afstand in zijn relaties om zichzelf te beschermen.
 • Hij betrekt anderen bij beslissingen, hecht waarde aan het collectieve.
 • Hij is bescheiden, wil niet overheersen.
Werkbeheer
  Hij geeft de voorkeur aan bewezen methodes.
  Hij concentreert zich op één taak, om zijn aandacht niet te versnipperen.
  Hij is bedachtzaam, benadert problemen van de conceptuele kant.
Omgaan met gevoelens
  Hij schat de uitwerkingen van zijn acties in om betrouwbare beslissingen te nemen.
  Hij is sereen, laat zich niet storen door externe gebeurtenissen.
  Hij is scherpzinnig, oordeelt op basis van feiten.

Talent tags

#bescheidenheid #innemend #direct #terughoudend #open #participatief #geconcentreerd #conceptueel #conventioneel #behoudend #sereen #feitelijk #stelt veilig

Verbeteringspunten

  Hij zou soms wat meer empathie kunnen tonen ten opzichte van zijn medewerkers, wat minder veeleisend met hen zijn.
  Hij zou er voor kunnen zorgen om sneller de knoop door te hakken indien het team er niet in slaagt om het ergens over eens te worden. Dit zou hem in staat kunnen stellen om sneller vooruitgang te boeken.
  Om in zijn werk vooruit te komen zou hij nieuwe ideeën moeten aandragen en voorstellen moeten doen.

Drive

Wat hem het meest motiveert...

Gegevens analyseren
In een geruststellende omgeving werken
In teamverband werken

Wat hem het minst motiveert...

Een aantrekkelijk loon hebben
Competitief zijn
Onafhankelijk zijn

Hoe hij zijn energie beheert

Simon Luc haalt vooral veel motivatie uit stabiliteit. Hij gebruikt zijn energie voornamelijk om richtlijnen en referentiepunten te ontwikkelen waarop hij kan steunen. Ook vindt hij het prettig om een zekere regelmaat te creëren in de manier waarop hij zijn werk uitvoert. Hij zal niet gauw beslissingen nemen die zijn situatie onzeker maken.

De taken die hij het liefst doet

ANALYSEREN
Nadenken

Analyseren is een activiteit die heel goed bij Simon Luc past. Hij stelt het zeer op prijs om de verbanden tussen gegevens te bestuderen en er betrouwbare conclusies uit te trekken. Het is belangrijk voor hem dat dit soort activiteiten deel uitmaken van zijn hoofdtaken zodat hij zich persoonlijk kan ontwikkelen.

ONDERSTEUNEN
Interactief zijn

Het is belangrijk voor Simon Luc dat hij een activiteit heeft waarbij hij anderen kan steunen. Hij houdt veel meer van samenwerking dan van competitie. Hij stelt het op prijs om op deze manier contacten te leggen en de cohesie binnen het team te versterken.

ONTWERPEN
Nadenken

Soms kan Simon Luc zin hebben om nieuwe dingen te ontwerpen, maar dit is altijd in een duidelijk kader en met een bepaald doel. Hij kan het op prijs stellen een bepaalde vrijheid te genieten binnen zijn functie waarbij hij nieuwe ideeën naar voren brengt, maar dit is voor hem een ondergeschikte bron van motivatie.

De werkomgeving waarin hij het liefst werkt

#ontspannen #respect #vriendschappelijk #proces #uitnodigend #methode #toenadering #principe #welwillend

Zijn managementstijl

EMPATHISCH
De medewerkers eerst
PARTICIPATIEF
Wat denk jij ervan?

Wat dit inhoudt

Simon Luc is een manager die zich vooral inzet voor het welzijn van zijn team. Hij vindt het belangrijk om een luisterend oor te bieden en houdt rekening met ieders beperkingen. Hij inspireert medewerkers die behoefte hebben aan een leider die belangstelling heeft voor het menselijke aspect en die zich niet alleen op resultaten richt. Hij wordt gemotiveerd door werken in een team en het ontwikkelen van het groepsgevoel.

De managementstijl die hij wenst

EMPATHISCH
De medewerkers eerst
PARTICIPATIEF
Wat denk jij ervan?

De voor hem ideale manager

Simon Luc verwacht van een manager dat deze zich vooral interesseert voor het welzijn van de groep. Hij heeft een persoon nodig die luistert, empathisch is en die rekening houdt met de limieten van iedereen. De leider die hem inspireert en geruststelt is een leider die zich interesseert voor het menselijke en die het behalen van resultaten niet laat prevaleren. Hij wordt gemotiveerd door het werken in een groep en de ontwikkeling van het collectieve.

De arbeidscultuur waarin hij volledig tot zijn recht komt

Flexibiliteit Controle Relaties Resultaten Samenwerking Innovatie Organisatie Concurrentie
Ideale werkcultuur voor u
Goede werkcultuur voor u

Zijn ideale werkcultuur

Simon Luc houdt van een stabiele arbeidscultuur waarin iedereen zijn plaats kent. Hij heeft een gestructureerd werkkader nodig met duidelijke richtlijnen en regels die op iedereen toepasbaar zijn. Deze voorwaarden zijn voor hem noodzakelijk om zich op lange termijn toe te wijden. Hij bevindt zich het liefst in een omgeving waarin ieder een welomschreven rol vervult en zich op autonome wijze met collega's kan coördineren. Hij houdt ervan dat persoonlijke inzet op waarde wordt geschat. Maar hij stelt het ook op prijs dat er initiatieven worden genomen om de manier van werken te laten evolueren. In die zin kan hij goed in een omgeving functioneren waarin er ruimte is voor veranderingen.


brain

Zijn manier van denken

Voorkeur qua taken Eenvoudige

Vermogen om bekende en eerder ervaren taken uit te voeren.

Besluitvorming Voorzichtig

Besteedt meestal de nodige tijd aan het optimaliseren van de beschikbare hulpmiddelen.

Manier van leren Experimenteren

Probeert dingen uit en leert van fouten.

Hoe hij nieuwe vaardigheden en begrippen aanleert

Om nieuwe kennis te vergaren, heeft Simon Luc concrete actie nodig. Hij ontwikkelt haar vaardigheden al naar gelang hij praktische ervaring opdoet. Theoretische en abstracte aspecten zijn hem vaak genoeg vreemd en stellen hem niet in staat vooruitgang te boeken. Hij heeft dan te veel moeite om deze aspecten toe te passen op zijn werksituatie. Door te doen en te herhalen maakt hij zich nieuwe kennis het beste eigen.

Simon Luc is zeer spontaan en leert vooral door nieuwe concepten en technieken zelf te testen. De beste manier voor hem om nieuwe kennis op te doen is uitproberen, vastlopen om juist beter te begrijpen en vervolgens opnieuw beginnen. Soms heeft hij gebrek aan geduld. Om nieuwe ideeën en nieuwe kennis op te doen heeft hij het vooral nodig om zelf de ervaring op te doen.