Kitti Czebei

Nemzetközi kereskedelmiüzletkötő

 • Bachelor fokozat/Érettségi+2 év

Szakmai készségek

motiváltság optimizmus magas szintű német és angol nyelvismeret felelősségvállalás energikusság
vezetői kompetenciák elhivatottság különbözőségek előnnyé formálása nyitott gondolkodás, kreativitás konstruktivitás

Érdeklődési körei

sport jóga utazás olvasás hobbi varrás

Összegzés

Személyiség
Hogyan viselkedik a személy
Motivációk
Mit csinálna szívesen a személy
Érvelés
Mire képes a személy

Talent

Személyes bemutatkozás

Fontos számomra a csapatszellem, a konstruktivitás, a közös célok kitűzése és elérése. Munkámban energikus és motivált vagyok. Szeretek felelősséget vállalni, sokéves vezetői és tréneri tapasztalattal rendelkezem.


Shape

Viselkedésforma

Shape Shape + Drive
Rendkívül motiváló aspektus, ami elégedettséggel tölti el
Hatás
Hatás

Meghatározás

Kapcsolatokat alkot / Átveszi a vezetést / Hasznosít és mozgósít

A „hatás” kategória az iránymutatásról szól. Beletartozik a szakmai kapcsolatok kiépítése, a csapatirányítás, a döntéshozatal és az ötletátadás is. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki másokat cselekvésre ösztönözni, és azt, hogyan épít kapcsolatokat.

Kapcsolatokat alkot
Átveszi a vezetést
Hasznosít és mozgósít
Együttműködés
Együttműködés

Meghatározás

Diplomatikusan kommunikál / Támogat / Másokkal összefogva dolgozik

Az „együttműködés” kategória az együttműködés-alkotásról szól. Beletartozik az emberek közötti interakciókban való közbenjárás, a konfliktuskezelés, a csapaterőforrások kiaknázása és mások támogatása. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki egy csapaton belül fejlődni.

Diplomatikusan kommunikál
Támogat
Másokkal összefogva dolgozik
Gondolkodás
Gondolkodás

Meghatározás

Előrelát kihívásokat / Távlati terveket dolgoz ki / Újít

A „gondolkodás” kategória a projektalkotáshoz köthető. Beletartozik a stratégiaalkotást, a projektkockázatok azonosítását, a feladatok és teendők mérlegelését és egy projekt új ötletekkel gazdagítását. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki gyakorlati elképzelések helyett inkább absztraktakkal dolgozni.

Előrelát kihívásokat
Távlati terveket dolgoz ki
Újít
Cselekvés
Cselekvés

Meghatározás

Kezdeményez / Tervez és rendszerez / Megfigyel és fejleszt

A „cselekvés” kategória az eredményközpontú viselkedésformákról szól. Beletartozik a projektindítás, akciótervek végrehajtása, eredmények figyelemmel kísérése, vagy épp a termékminőség ellenőrzése. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki absztrakt elképzelések helyett inkább gyakorlatiakkal dolgozni.

Kezdeményez
Tervez és rendszerez
Megfigyel és fejleszt
Érzés
Érzés

Meghatározás

Átadja a lelkesedését / Gyorsan reagál / Jól kezeli a stresszt

Az „érzés” kategória az egyén saját érzelmeinek megfelelő kezeléséhez köthető. Beletartozik a stresszkezelés, az energiabefektetés és a pozitivitást kisugárzás. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tudja valaki adott helyzetekben az érzelmeit természetes módon kifejezni és csatornázni.

Átadja a lelkesedését
Gyorsan reagál
Jól kezeli a stresszt
Fejlődésre képes
Nagyon:
Több mint az emberek 80%-a
Eléggé:
Több mint az emberek 60%-a
Közepesen:
Több mint az emberek 40%-a
Kissé:
Kevesebb mint az emberek 60%-a
Egyáltalán nem:
Kevesebb mint az emberek 80%-a

Személyes stílus: Előremozdító

Kitti Czebei elszántnak és határozottnak látszik. Proaktív, és mindig arra törekszik, hogy javaslatokat és intézkedéseket tegyen a munkájának előmozdítása érdekében. Rugalmasan végzi munkáját, és könnyen képes kezelni a változásokat és a váratlan eseményeket. Az elképzeléseinek vonzó módon történő bemutatása kevés kétséget hagy azokban, akikkel beszél – szívesen követik. Vezetési képessége és a folyamatos fejlődés iránti vágya hihetetlen hajtóerővé teszi a csapatban.

Legfőbb erősségek

Kapcsolatkezelés
 • Könnyen teremt kapcsolatot másokkal, és nyitott személyiség.
 • Kritikusan gondolkozik, és csak indokolt elképzeléseket fogad el.
 • Megjegyzéseiben egyenesen a tárgyra tér, és nem esik túlzásokba.
Munkamenedzsment
  Gyakorlati megközelítést alkalmaz, mely a tettekhez igazodik.
  Aprólékos, ellenőrzi a munkát, és nem követ el sok hibát.
  Kiválóságra törekszik, és nem elégszik meg a puszta minimummal.
Érzelemkezelés
  Kifejezi az érzelmeit, és könnyen kommunikál emberekkel.
  Fogékony, igen energikus és megvan benne a sürgősség érzése.
  Lelkesedést sugároz, és a dolgok jó oldalát látja.

Tehetségek

#figyelmes #megközelíthető #őszinte #Kritikus #gyakorlati #analitikus #kezdeményezés #fogékony #Lelkes #kifejező #biztonságot ad

Fejleszthető területek

  Valószínűleg jobban összpontosítana a munkára, ha interakcióit esetenként jobban korlátozná.
  Hasznára válna, ha hagyná, hogy mások teljes mértékben kifejtsék a véleményüket, mielőtt elmondja a fenntartásait a javaslataikkal kapcsolatban.
  Jobb lenne a kommunikatív hatás, ha érvelne javaslatai mellett.

Drive

A számára leginkább motiváló dolgok...

Pozitív hatással akar lenni a világra
Segítőkész
Kinézetorientált

A számára legkevésbé motiváló dolgok...

Jutalomorientált
Adatelemző
Befolyással rendelkező

Energiahasználata

Kitti Czebei az életerő és a stabilitás között osztja meg energiáit. Az egyik motivációs tényező a cselekvésre és az ösztönzés keresésére irányul. Ugyanakkor bizonyos mértékű stabilitásra és normákra is szüksége van, hogy jól érezze magát szakmai környezetében. Fontos számára, hogy megtalálja ezt az egyensúlyt, és így teljes erejét a munkájának szentelhesse.

Kedvelt tevékenységei

TÁMOGATÁS
InterakciÓ

Mások támogatása alapvetően fontos Kitti Czebei számára. A szíve mélyén szüksége van erős kapcsolatokra a körülötte lévő emberekkel, és arra, hogy rendelkezésükre álljon. Ezzel ellentétben a verseny frusztráló lehet számára.

TÖKÉLETESSÉG
CselekvÉs

Kitti Czebei szívesen szán energiát arra, hogy munkájának megjelenítésére és annak tökéletesítésére összpontosítson. Fontos számára, hogy vizuális szempontból valami megbízhatót és tökéleteset produkáljon. Elkedvetleníti, ha a minőséget időkorlát miatt fel kell áldoznia, vagy azért, mert az adott feladat nem tartozik a prioritások közé.

ÖSSZEHANGOLÁS
InterakciÓ

Kitti Czebei különösen motiváltnak és tetterősnek érzi magát, amikor egy projektet kell koordinálnia. Különösen abban leli örömét, ha csapatban dolgozhat konkrét célok eléréséért.

Kedvelt munkakörnyezete

#relaxed #respect #friendly #process #hospitable #method #proximity #principle #welcoming

Vezetői stílusa

EMPATIKUS
Első az együttműködés
RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ
És te, neked mi a véleményed?

Mit jelent ez

Kitti Czebei olyan vezető, akinek a csapata jó közérzete az elsődleges és a legfontosabb. Véleménye szerint fontos odafigyelni másokra, és figyelembe venni az egyéni korlátokat. Inspirálja beoszottjait, akiknek olyan vezetőre van szükségük, aki odafigyel az emberi oldalról, és nemcsak az eredményekre koncentrál. Motiválja a csapatmunka és a közösség fejlesztése.

A vezetői stílus, amelyre vágyik

EMPATIKUS
Első az együttműködés
RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ
És te, neked mi a véleményed?

A számára ideális vezető

Kitti Czebei azt várja el, hogy a vezetőt mindenekelőtt a csapat boldogulása érdekelje. Szüksége van valakire, aki meghallgatja, empatikus, és figyelembe veszi az egyes csapattagok korlátait. Az a vezető, aki inspirálja, és akiben megbízhat, olyan személy, akit az ember érdekel, és aki nem az eredmények miatt aggódik. A csapatmunka és a kollektív fejlődés motiválja.

A kultúra, amelyben kivirágzik

Rugalmasság Ellenőrzés Kapcsolatok Eredmények Együttműködés Újítás Szervezettség Versengés
Neki legjobb
Neki megfelelő

A számára ideális cégkultúra

Kitti Czebei teljes mértékben elkötelezett az olyan vállalati kultúra iránt, ahol a kapcsolatok és a közösség a fontos. Szereti, ha elsősorban az embert értékelik, és ha mindenki elégedett a munkahelyi környezettel. Ez megköveteli, hogy a szabályok mindenki számára megfelelőek legyenek. A kölcsönös tiszteletet értékelni kell. Kerüli azokat a környezeteket, ahol elsősorban az eredmények számítanak, és ahol az adatkultúra dominál. Jobban szereti, ha a kultúra az együttműködésre és kollektív projektek megvalósítására összpontosul. Fontos számára, hogy mindenki ossza ezt a gondolkodásmódot.


brain

Their way of thinking

Kívánt munka Közvetít

Önálló munkavégzésre való képesség.

Döntéshozatal Körültekintő

Tendency to take the time to make the most of available resources.

Tanulási stílus Elmélyül

Ability to progress by putting proven concepts to use.

How they learn new skills and concepts

Kitti Czebei has a considerable aptitude for assimilating new knowledge. She can learn from advice and from information she gathers on her own. Although she can find it helpful, she does not necessarily have to put new skills into practice in order to master them.

Careful in her approach, Kitti Czebei prefers to rely on proven strategies. She is observant and tends to adopt tried-and-true concepts that she can trust thoroughly. In this sense, she finds it easier to learn from information provided.