Monika Hausner

Ügyfélszolgálati munkatárs

 • Bachelor fokozat/Érettségi+2 év

Összegzés

Személyiség
Hogyan viselkedik a személy
Motivációk
Mit csinálna szívesen a személy
Érvelés
Mire képes a személy

Shape

Viselkedésforma

Shape Shape + Drive
Rendkívül motiváló aspektus, ami elégedettséggel tölti el
Hatás
Hatás

Meghatározás

Kapcsolatokat alkot / Átveszi a vezetést / Hasznosít és mozgósít

A „hatás” kategória az iránymutatásról szól. Beletartozik a szakmai kapcsolatok kiépítése, a csapatirányítás, a döntéshozatal és az ötletátadás is. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki másokat cselekvésre ösztönözni, és azt, hogyan épít kapcsolatokat.

Kapcsolatokat alkot
Átveszi a vezetést
Hasznosít és mozgósít
Együttműködés
Együttműködés

Meghatározás

Diplomatikusan kommunikál / Támogat / Másokkal összefogva dolgozik

Az „együttműködés” kategória az együttműködés-alkotásról szól. Beletartozik az emberek közötti interakciókban való közbenjárás, a konfliktuskezelés, a csapaterőforrások kiaknázása és mások támogatása. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki egy csapaton belül fejlődni.

Diplomatikusan kommunikál
Támogat
Másokkal összefogva dolgozik
Gondolkodás
Gondolkodás

Meghatározás

Előrelát kihívásokat / Távlati terveket dolgoz ki / Újít

A „gondolkodás” kategória a projektalkotáshoz köthető. Beletartozik a stratégiaalkotást, a projektkockázatok azonosítását, a feladatok és teendők mérlegelését és egy projekt új ötletekkel gazdagítását. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki gyakorlati elképzelések helyett inkább absztraktakkal dolgozni.

Előrelát kihívásokat
Távlati terveket dolgoz ki
Újít
Cselekvés
Cselekvés

Meghatározás

Kezdeményez / Tervez és rendszerez / Megfigyel és fejleszt

A „cselekvés” kategória az eredményközpontú viselkedésformákról szól. Beletartozik a projektindítás, akciótervek végrehajtása, eredmények figyelemmel kísérése, vagy épp a termékminőség ellenőrzése. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki absztrakt elképzelések helyett inkább gyakorlatiakkal dolgozni.

Kezdeményez
Tervez és rendszerez
Megfigyel és fejleszt
Érzés
Érzés

Meghatározás

Átadja a lelkesedését / Gyorsan reagál / Jól kezeli a stresszt

Az „érzés” kategória az egyén saját érzelmeinek megfelelő kezeléséhez köthető. Beletartozik a stresszkezelés, az energiabefektetés és a pozitivitást kisugárzás. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tudja valaki adott helyzetekben az érzelmeit természetes módon kifejezni és csatornázni.

Átadja a lelkesedését
Gyorsan reagál
Jól kezeli a stresszt
Fejlődésre képes
Nagyon:
Több mint az emberek 80%-a
Eléggé:
Több mint az emberek 60%-a
Közepesen:
Több mint az emberek 40%-a
Kissé:
Kevesebb mint az emberek 60%-a
Egyáltalán nem:
Kevesebb mint az emberek 80%-a

Személyes stílus: Partner

Monika Hausner kiemelt célja a magas színvonalú munka. Lelkiismeretes, pontos és szervezett, gondoskodik róla, hogy munka közben ne kövessen el hibákat. Körültekintő hozzáállása annak köszönhető, hogy fontosnak tartja mások nézőpontját. Meghallgatja mások ötleteit, javaslatait és visszajelzéseit. Ebben az értelemben könnyű együtt dolgozni vele, mivel teret ad mások számára, szükség esetén rendelkezésükre áll, és aprólékosan végzi feladatait.

Legfőbb erősségek

Kapcsolatkezelés
 • Szerény és nem próbál túl magabiztosnak látszani.
 • Megjegyzéseiben egyenesen a tárgyra tér, és nem esik túlzásokba.
 • Könnyen teremt kapcsolatot másokkal, és nyitott személyiség.
Munkamenedzsment
  Aprólékos, ellenőrzi a munkát, és nem követ el sok hibát.
  Jobban szereti a meglévő módszereket, melyek már jól beváltak.
  Gyakorlati megközelítést alkalmaz, mely a tettekhez igazodik.
Érzelemkezelés
  Szívesen „kipróbál” dolgokat, és hajlandó kockázatokat vállalni.
  Nyugodt és összeszedett, külső események miatt nem billen ki az egyensúlyából.
  Jó ítélőképessége van, és megítélése tényeken alapul.

Tehetségek

#szerénység #figyelmes #megközelíthető #tapintatos #őszinte #nyílt #Kritikus #kiveszi a részét #gyakorlati #konvencionális #konzervatív #analitikus #nyugodt #kockázatvállaló

Fejleszthető területek

  Gyorsabb lenne a munkájában, ha a lényegre összpontosítana, ahelyett, hogy mindent figyelembe vesz.
  Hasznára válna, ha kapcsolataiban magabiztosabb lenne és kifejezné véleményét.
  Jobb lenne a kommunikatív hatás, ha érvelne javaslatai mellett.

Drive

A számára leginkább motiváló dolgok...

A szórakoztató munkakörnyezetet kedveli
Elismerésre éhes
Szeret új embereket megismerni

A számára legkevésbé motiváló dolgok...

Kinézetorientált
Autonóm
Befolyással rendelkező

Energiahasználata

Monika Hausner az életerő és a stabilitás között osztja meg energiáit. Az egyik motivációs tényező a cselekvésre és az ösztönzés keresésére irányul. Ugyanakkor bizonyos mértékű stabilitásra és normákra is szüksége van, hogy jól érezze magát szakmai környezetében. Fontos számára, hogy megtalálja ezt az egyensúlyt, és így teljes erejét a munkájának szentelhesse.

Kedvelt tevékenységei

ÖSZTÖNZÉS
CselekvÉs

Monika Hausner rengeteg energiát kap olyan tevékenységekből, ahol a terveket cselekvésre kell váltani. Erős benne a siker tudata, ami arra készteti, hogy rengeteg energiát fektessen be a munkába. Különösen élvezi, ha ő az egyik hajtóerő a munkában.

ÉRTÉKELÉS
Megfontol

Az értékelés olyan tevékenység, melyet Monika Hausner szívesen végez, mert arra törekszik, hogy minden olyan szakterületen felkészült legyen, ahol dolgozik. Ebben az értelemben szívesen megosztja a jövőre vonatkozó elképzeléseit másokkal, és száll vitába másokkal. Sőt, sokkal kevésbé élvez olyan tevékenységet, mely elszigeteli másoktól, mint például ez a tevékenység.

SZERVEZÉS
CselekvÉs

A szervezés nem tartozik Monika Hausner munkakörének prioritásai közé. Ennek ellenére megpróbál minimális kereteket és normákat kialakítani az általa végzett munkához. Ezért a szervezést szívesen végzi, amennyiben az csak másodlagos feladatköre.

Kedvelt munkakörnyezete

#szórakoztató #módszer #laza #tisztelet # barátságos #szervezés #humor #közelség #folyamat

Vezetői stílusa

RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ
És te, neked mi a véleményed?
EMPATIKUS
Első az együttműködés

Mit jelent ez

Monika Hausner olyan vezető, akinek a csapata jó közérzete az elsődleges és a legfontosabb. Véleménye szerint fontos odafigyelni másokra, és figyelembe venni az egyéni korlátokat. Inspirálja beoszottjait, akiknek olyan vezetőre van szükségük, aki odafigyel az emberi oldalról, és nemcsak az eredményekre koncentrál. Motiválja a csapatmunka és a közösség fejlesztése.

A vezetői stílus, amelyre vágyik

EMPATIKUS
Első az együttműködés
NYERTES
Figyelj és tedd azt, mit én

A számára ideális vezető

Monika Hausner azt várja el, hogy a vezető kihívást jelentő feladatokat adjon neki, miközben odafigyel rá. Arra van szüksége, hogy értékeljék fejlődését, és jutalmazzák sikereit. Egyéni vezetési megközelítéssel rendelkező vezetőt keres, akit mind az eredmények, mind az emberek érdekelnek, és tisztában van munkatársai képességeivel.

A kultúra, amelyben kivirágzik

Rugalmasság Ellenőrzés Kapcsolatok Eredmények Együttműködés Újítás Szervezettség Versengés
Neki legjobb
Neki megfelelő

A számára ideális cégkultúra

Monika Hausner nagyon különböző kultúrákban is képes jól teljesíteni. Nincs olyan szabványos munkastílus, amely kifejezetten hozzá illik. Minden munkahelyi környezetben képes előnyöket és hátrányokat találni. Elkötelezettségét nem a vállalati kultúra befolyásolja, hanem az adott pozícióban rejlő lehetőség, mely azt nyújtja, amit munkája során keres. Ha megtalálja alapvető motiváló tényezőit, nem számít, milyen szerkezetben kell fejlődnie, mivel képes alkalmazkodni és elégedett lenni.


brain

Their way of thinking

Kívánt munka Közvetít

Önálló munkavégzésre való képesség.

Döntéshozatal Indokolt

Tendency to dedicate time to ensuring decisions are right.

Tanulási stílus Innovatív

Ability to easily assimilate new concepts through analysis.

How they learn new skills and concepts

Monika Hausner has a considerable aptitude for assimilating new knowledge. She can learn from advice and from information she gathers on her own. Although she can find it helpful, she does not necessarily have to put new skills into practice in order to master them.

Monika Hausner's natural tendency is to learn by testing out ideas first, then potentially reassessing them as necessary based on experience. She does not need to know everything on a subject before allowing herself to experiment. Understanding the basics is enough for her, after which she needs to swing into action.