Elyanne Cottin

Assistante Polyvalente

 • Beroepsopleiding

Overzicht

Persoonlijkheid
Hoe ze zich gedraagt
Motivaties
Wat ze wil doen
Redenering
Wat ze kan

Shape

Zijn/haar voorkeursgedrag

Shape Shape + Drive
Zeer motiverend aspect dat haar een voldaan gevoel geeft
Beïnvloeden
Beïnvloeden

Definitie

Relaties opbouwen / De leiding nemen / Verenigen en mobiliseren

Gedragingen in de categorie "beïnvloeden" hebben te maken met richting geven. Zij omvatten het ontwikkelen van een professioneel netwerk, het managen van teams, het nemen van beslissingen en het gemotiveerd zijn om ideeën over te brengen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om anderen te mobiliseren en de manier waarop hij relaties aangaat.

Relaties opbouwen
De leiding nemen
Verenigen en mobiliseren
Samenwerken
Samenwerken

Definitie

Diplomatiek communiceren / Ondersteuning bieden / Samenwerken

Gedragingen in de categorie "samenwerken" zijn gekoppeld aan het faciliteren van collectief werk. Ze omvatten het bemiddelen van de interactie tussen mensen, het oplossen van conflicten, het gebruik maken van de middelen van het team en het bieden van ondersteuning aan anderen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om zich binnen een groep te ontwikkelen.

Diplomatiek communiceren
Ondersteuning bieden
Samenwerken
Nadenken
Nadenken

Definitie

Uitdagingen voorzien / Een visie ontwikkelen / Innoveren

Gedragingen in de categorie "denken" hebben te maken met het bedenken van projecten. Ze omvatten het ontwerpen van strategieën, het identificeren van projectrisico's, het evalueren van taken en activiteiten en het bijdragen van nieuwe ideeën. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om abstracte in plaats van praktische concepten te verwerken.

Uitdagingen voorzien
Een visie ontwikkelen
Innoveren
Handelen
Handelen

Definitie

Initiatief nemen / Plannen en organiseren / Inspecteren en verbeteren

Gedragingen in de categorie "handelen" hebben te maken met het behalen van resultaten. Zij omvatten het opstarten van projecten, het uitvoeren van actieplannen, het monitoren van de resultaten of het controleren van de kwaliteit van de productie. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om praktische in plaats van abstracte concepten te begrijpen.

Initiatief nemen
Plannen en organiseren
Inspecteren en verbeteren
Voelen
Voelen

Definitie

Enthousiasme overbrengen / Snel reageren / Omgaan met stress

Gedragingen in de categorie "voelen" hebben te maken met het beheersen van emoties. Daaronder valt ook het beheersen van stress, het verdelen van energie en het uitstralen van een positieve vibe. Deze gedragingen laten zien hoe een persoon zijn emoties in verschillende situaties uitdrukt en kanaliseert.

Enthousiasme overbrengen
Snel reageren
Omgaan met stress
Capaciteit
Ver ontwikkeld
Meer dan 80% van de mensen
Goed ontwikkeld
Meer dan 60% van de mensen
Gemiddeld ontwikkeld
Meer dan 40% van de mensen
Matig ontwikkeld
Minder dan 60% van de mensen
Onontwikkeld
Minder dan 80% van de mensen

Zijn/haar persoonlijke stijl

Elyanne Cottin komt zelden ideeën te kort en neemt graag initiatieven. Zij houdt ervan om ontwikkelingen in haar werk teweeg te brengen en moet voortdurend gestimuleerd worden om zich niet te vervelen. Zij vindt het belangrijk dat de mensen met wie zij samenwerkt haar voorstellen waarderen. Zij kan goed luisteren en geeft er de voorkeur aan om groepsgewijs beslissingen te nemen. Zij is zowel in staat om zich te ontwikkelen als om zichzelf in twijfel te trekken op basis van de feedback die zij krijgt. Zij weet hoe zij banden binnen teams kan verstevigen.

Haar sterke punten

In haar relatie tot anderen
 • Zij communiceert direct, zonder franje of verfraaiing.
 • Zij is bescheiden, wil niet overheersen.
 • Zij wil oprechte relaties aanknopen, heeft aandacht voor anderen.
In haar manier van werken
  Zij voert moeiteloos gelijktijdig meerdere projecten uit.
  Zij produceert moeiteloos nieuwe ideeën en voorstellen.
  Zij past zich eenvoudig aan verandering aan, ziet verandering als positief.
In haar gevoelensbeheersing
  Zij is sereen, laat zich niet storen door externe gebeurtenissen.
  Zij spreekt haar gevoelens uit, communiceert spontaan met anderen.
  Zij "probeert dingen", accepteert het nemen van risico's.

Talent Tags

#bescheidenheid #luistervermogen #innemend #direct #oprecht #zelfverzekerd #Kritisch #multitasking #concreet #creatief #verandering #analytisch #initiatief #sereen #Enthousiast #expressief #riskeert

Hoe zij efficiënter kan zijn

  Zij zou meer aandacht moeten besteden aan haar communicatie door haar voorstellen beter naar voren te brengen.
  Zij zou er baat bij hebben om te investeren in haar relaties en haar standpunten te doen laten gelden.
  Zij zou een zekere afstand kunnen scheppen om te voorkomen dat zij persoonlijk geraakt wordt door wat anderen overkomt.

Drive

Datgende wat haar motiveert ...

In een plezierige omgeving werken
Nieuwe mensen ontmoeten
Onafhankelijk zijn

En wat haar minder motiveert

Op een gedisciplineerde manier werken
Een aantrekkelijk salaris hebben
Beloond worden

De manier waarop zij haar energie gebruikt.

De energie van Elyanne Cottin wordt verdeeld tussen dynamiek en stabiliteit. Voor een deel wordt zij gemotiveerd door actie en stimulans, maar tegelijkertijd heeft zij ook behoefte aan stabiliteit en duidelijke richtlijnen om zich goed te voelen in haar beroepsomgeving. Het is belangrijk voor haar dat zij dit evenwicht kan bewaren, zodat zij zich volledig kan inzetten voor haar werk.

De actviteiten waaraan zij de voorkeur geeft.

VERBETEREN
Handelen

Elyanne Cottin besteedt het liefst alle aandacht aan het perfectioneren van haar werk. Zij hecht zeer veel waarde aan de kwaliteit van zowel de inhoud (nauwkeurigheid) als de vorm (verzorging). Het is een grote bron van motivatie voor haar als zij haar energie kan richten op het tot in de puntjes verzorgen van haar werk.

ONDERSTEUNEN
Interactief zijn

Anderen helpen is een onmisbare activiteit voor Elyanne Cottin. Zij hecht er veel waarde aan om goede contacten te onderhouden met de mensen die haar omringen en er voor hen te zijn. Daarentegen kan competitie zeer frustrerend voor haar zijn.

ONTWERPEN
Nadenken

Elyanne Cottin is geïnteresseerd in activiteiten waarbij zij haar creativiteit moet gebruiken. Dit aspect komt vooral naar voren binnen de organisatie van haar werk. Zij stelt het op prijs om de mogelijkheid te hebben om te denken en doen hoe zij het wil.

De omgeving die zij op prijs stelt.

#plezier #flexibiliteit #ontspannen #vrijheid #vriendschappelijk #inschikkelijkheid #humor #toenadering #souplesse

De managementstijl die ze aanneemt

PARTICIPATIEF
En u, wat denkt u ervan?
EMPATHISCH
De medewerkers eerst.

Wat dit betekent

Elyanne Cottin is een manager die zich vooral inzet voor het welzijn van zijn team. Ze vindt het belangrijk om een luisterend oor te bieden en houdt rekening met ieders beperkingen. Ze inspireert medewerkers die behoefte hebben aan een leider die belangstelling heeft voor het menselijke aspect en die zich niet alleen op resultaten richt. Ze wordt gemotiveerd door werken in een team en het ontwikkelen van het groepsgevoel.

Hoe ze wil worden aangestuurd

VISIONAIR
Kom met mij mee
COACH
Probeer dit

Hoe haar te managen?

Elyanne Cottin verwacht van een manager dat deze inspirerend is en dat hij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling laat. Zij heeft het nodig om in haar werk begeleid te worden door iemand die een actieplan voor haar heeft. Zij zoekt een mentor die zij kan vertrouwen. Zij wordt gemotiveerd door een leider die zowel collectieve doelen stelt als rekening houdt met de persoonlijke eigenschappen van iedereen.

De arbeidscultuur waarin zij volledig tot haar recht komt

Flexibiliteit Controle Relaties Resultaten Collaboration Innovation Organization Competition
Arbeidscultuur bij voorkeur
Secundaire arbeidscultuur

Ik welke omgeving komt ze tot bloei?

Elyanne Cottin komt volledig tot ontplooiing in een arbeidscultuur die op relaties met anderen en het collectieve is gericht. Zij hecht er belang aan dat het menselijke aspect op de eerste plaats komt en dat iedereen zijn plaats binnen de organisatie heeft. Dit wordt voornamelijk bereikt doordat de regels zodanig aangepast worden dat ze van toepassing zijn op iedereen. Ook zou er sprake moeten zijn van wederzijds respect. Zij zou niet graag willen werken in een omgeving waarin alleen het resultaat en de getallen tellen. Zij geeft de voorkeur aan een cultuur die gericht is op samenwerking en collectieve uitvoering van projecten. Het is belangrijk voor haar dat iedereen deze instelling heeft.


brain

De manier waarop zij nadenkt

Geprivilegeerde taken Ingewikkelde

Vermogen om nieuwe en strategische onderwerpen te leren.

Besluitvorming Snel

Zij heeft het nodig om snel vooruitgang te boeken en de ene na de andere taak te vervullen zonder ergens te blijven steken.

Manier van leren vernieuwen

Integreert gemakkelijk nieuwe concepten door ze zelf te ondervinden.

De problemen die zij kan oplossen

Elyanne Cottin is intellectueel gezien zeer briljant en maakt zich nieuwe concepten die haar in aanvang vreemd zijn, gemakkelijk eigen. Zij is in staat om nieuwe en ingewikkelde onderwerpen te begrijpen zonder ze in praktijk te hebben gebracht. Zij ontwikkelt haar vaardigheden in diverse domeinen door er simpelweg over te lezen en er informatie over in te winnen. Zij heeft het nodig om intellectueel gestimuleerd te worden door haar werk, zoniet, zou zij zich wellicht snel kunnen vervelen.

Elyanne Cottin is zeer spontaan en leert vooral door nieuwe concepten en technieken zelf te testen. De beste manier voor haar om nieuwe kennis op te doen is uitproberen, vastlopen om juist beter te begrijpen en vervolgens opnieuw beginnen. Soms heeft zij gebrek aan geduld. Om nieuwe ideeën en nieuwe kennis op te doen heeft zij het vooral nodig om zelf de ervaring op te doen.