A-player A-Player 99%

Het profiel van Cristy Heymans is van het type "A-Player".

De "A-Players" zijn meer dan gemiddeld in staat zich aan te passen, ze leren snel en houden van actie. Ze hebben meestal weinig moeite om te bloeien en te groeien, ongeacht de omgeving waarin ze zich moeten ontwikkelen.

meer informatie

Cristy Heymans

Verantwoordelijke HR @ WeAreOne.world BVBA

 • 16 jaar ervaring
 • Bachelor

Technische vaardigheden

HR

Interesses

Reizen Sociale contacten Paardensport

Overzicht

Persoonlijkheid
Hoe zij zich gedraagt
Motivatie
Wat zij wil doen
Redeneringsvermogen
Wat zij kan doen

Shape

Manier van reageren

Shape Shape + Drive
Zeer motiverend aspect dat haar een voldaan gevoel geeft
Beïnvloeden
Beïnvloeden

Definitie

Relaties opbouwen / De leiding nemen / Verenigen en mobiliseren

Gedragingen in de categorie "beïnvloeden" hebben te maken met richting geven. Zij omvatten het ontwikkelen van een professioneel netwerk, het managen van teams, het nemen van beslissingen en het gemotiveerd zijn om ideeën over te brengen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om anderen te mobiliseren en de manier waarop hij relaties aangaat.

Relaties opbouwen
De leiding nemen
Verenigen en mobiliseren
Samenwerken
Samenwerken

Definitie

Diplomatiek communiceren / Ondersteuning bieden / Samenwerken

Gedragingen in de categorie "samenwerken" zijn gekoppeld aan het faciliteren van collectief werk. Ze omvatten het bemiddelen van de interactie tussen mensen, het oplossen van conflicten, het gebruik maken van de middelen van het team en het bieden van ondersteuning aan anderen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om zich binnen een groep te ontwikkelen.

Diplomatiek communiceren
Ondersteuning bieden
Samenwerken
Nadenken
Nadenken

Definitie

Uitdagingen voorzien / Een visie ontwikkelen / Innoveren

Gedragingen in de categorie "denken" hebben te maken met het bedenken van projecten. Ze omvatten het ontwerpen van strategieën, het identificeren van projectrisico's, het evalueren van taken en activiteiten en het bijdragen van nieuwe ideeën. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om abstracte in plaats van praktische concepten te verwerken.

Uitdagingen voorzien
Een visie ontwikkelen
Innoveren
Handelen
Handelen

Definitie

Initiatief nemen / Plannen en organiseren / Inspecteren en verbeteren

Gedragingen in de categorie "handelen" hebben te maken met het behalen van resultaten. Zij omvatten het opstarten van projecten, het uitvoeren van actieplannen, het monitoren van de resultaten of het controleren van de kwaliteit van de productie. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om praktische in plaats van abstracte concepten te begrijpen.

Initiatief nemen
Plannen en organiseren
Inspecteren en verbeteren
Voelen
Voelen

Definitie

Enthousiasme overbrengen / Snel reageren / Omgaan met stress

Gedragingen in de categorie "voelen" hebben te maken met het beheersen van emoties. Daaronder valt ook het beheersen van stress, het verdelen van energie en het uitstralen van een positieve vibe. Deze gedragingen laten zien hoe een persoon zijn emoties in verschillende situaties uitdrukt en kanaliseert.

Enthousiasme overbrengen
Snel reageren
Omgaan met stress
Ontwikkelingspotentieel
Ver ontwikkeld
Meer dan 80% van de mensen
Goed ontwikkeld
Meer dan 60% van de mensen
Gemiddeld ontwikkeld
Meer dan 40% van de mensen
Matig ontwikkeld
Minder dan 60% van de mensen
Onontwikkeld
Minder dan 80% van de mensen

Persoonlijke stijl: Voortrekker

Cristy Heymans komt duidelijk over als een vastberaden en wilskrachtig persoon. Zij is proactief en altijd op zoek naar voorstellen en acties om vooruitgang te boeken in haar werk. Zij benadert haar taken soepel en gaat moeiteloos met veranderingen en onverwachte situaties om. Zij stelt haar ideeën op zodanig aansprekende manier voor dat men haar wil volgen. Zij bezit de eigenschappen van een leider en wil voortdurend vooruitgang boeken, waardoor zij een onweerstaanbare stuwende kracht is binnen een team.

Voornaamste vaardigheden

Omgaan met relaties
 • Zij wil oprechte relaties aanknopen, heeft belangstelling voor anderen.
 • Zij besluit autonoom, werkt alleen.
 • Zij maakt moeiteloos contact met anderen, is benaderbaar.
Werkbeheer
  Zij richt zich op de essentie, is rechtdoorzee en werkt snel.
  Zij is zeer proactief en produceert moeiteloos nieuwe ideeën.
  Zij past zich eenvoudig aan, verandering is voor haar positief.
Omgaan met gevoelens
  Zij spreekt haar gevoelens uit, communiceert gemakkelijk met anderen.
  Zij straalt enthousiasme uit, ziet alles positief.
  Zij probeert dingen uit, durft risico's te nemen.

Talent tags

#innemend #oprecht #zelfverzekerd #Kritisch #zelfstandig #multitasking #creatief #verandering #improviseert #samenvattend #vasthoudend #initiatief #reactief #Enthousiast #expressief #riskeert

Verbeteringspunten

  Zij zou wellicht minder fouten maken als zij haar werk controleerde alvorens het aan anderen door te geven.
  Zij zou haar energie en enthousiasme beter moeten kanaliseren, vooral wanneer haar omgeving zich op iets moet concentreren.
  Zij zou op positieve manier afstand kunnen leren nemen om te voorkomen dat zij persoonlijk getroffen wordt door wat anderen overkomt.

Drive

Wat haar het meest motiveert...

Anderen helpen
In teamverband werken
Een positieve invloed op de wereld hebben

Wat haar het minst motiveert...

In een gedisciplineerde omgeving werken
Een aantrekkelijk loon hebben
Hun persoonlijke evenwicht behouden

Hoe zij haar energie beheert

Cristy Heymans richt haar energie bijna volledig op het aangaan van nieuwe uitdagingen. Zij houdt ervan dat er dingen gebeuren en zorgt ervoor dat zij hier altijd bij betrokken is. Zij heeft een hoog werkritme nodig dat geen ruimte laat voor verveling. Voor haar is het primordiaal om risico's te nemen. Stabiliteit is voor haar eerder een bron van verveling dan van zekerheid.

De taken die zij het liefst doet

ONTWERPEN
Nadenken

Het kunnen creëren en ontwerpen is essentieel voor het functioneren van Cristy Heymans. Haar ideeën naar voren brengen en haar verbeelding gebruiken is primordiaal voor haar en dit levert haar veel energie op. Dit is een van de activiteiten die haar het meest voldoening geeft in haar werk.

PROMOTEN
Interactief zijn

Cristy Heymans haalt het beste uit zichzelf boven als zij activiteiten op het gebied van promotie kan uitvoeren. Zij is zeer geschikt voor de rol van ambassadeur waarbij zij een project kan presenteren voor een groot publiek. Dit geeft haar veel energie en voldoening, daarom heeft zij een baan nodig waarbij zij een dergelijke rol kan vervullen.

BEOORDELEN
Nadenken

Deze activiteit is zeer geschikt voor Cristy Heymans in de zin dat het een objectieve kijk en een uitgesproken mening vereist. Zij weerlegt graag meningen van anderen en formuleert gemakkelijk haar eigen standpunt. Zij houdt ervan blijk te geven van onafhankelijkheid in haar oordelen.

De werkomgeving waarin zij het liefst werkt

#ontspannen #flexibiliteit #vriendschappelijk #handigheid #uitnodigend #aanpassingsvermogen #toenadering #vrijheid #welwillend

Haar managementstijl

VISIONAIR
Volg mij
WINNAAR
Doe mij na

Wat dit inhoudt

Cristy Heymans is een inspirerende manager met visie.Ze motiveert haar medewerkers rond duidelijke en gedeelde doelen. Ze wordt aangedreven door het belang van het resultaat en viert de bereikte doelen. Daarmee vraagt ze aan iedereen om een stapje meer te doen voor het bereiken van het gezamenlijke doel.

De managementstijl die zij wenst

VISIONAIR
Volg mij
COACH
Probeer dit eens

De voor haar ideale manager

Cristy Heymans verwacht van een manager dat deze inspirerend is en haar persoonlijke ontwikkeling bevordert. Zij heeft het nodig om in haar werk begeleid te worden door iemand die een actieplan voor haar heeft. Zij zoekt een mentor die zij kan vertrouwen. Zij wordt gemotiveerd door een leider die collectieve doelen stelt, maar ook rekening houdt met de persoonlijke eigenschappen van iedereen.

De arbeidscultuur waarin zij volledig tot haar recht komt

Flexibiliteit Controle Relaties Resultaten Samenwerking Innovatie Organisatie Concurrentie
Ideale werkcultuur voor u
Goede werkcultuur voor u

Haar ideale werkcultuur

Het ideale werkkader van Cristy Heymans moet voldoende vrijheid bieden zodat iedereen zijn objectieven kan behalen op de manier die hij verkiest. Enkele basisprincipes zijn voor haar voldoende en elke persoon moet zelf verantwoordelijk zijn voor de manier waarop hij zich gedraagt en meewerkt in de organisatie. Zij zoekt een arbeidscultuur die belang hecht aan resultaten, zonder dat dit de goede verstandhoudingen en de samenwerking binnen het team in de weg staat. Ook heeft zij het nodig om gestimuleerd te worden en regelmatig ontwikkelingen mee te maken in haar werk. Zij zou zich snel kunnen vervelen in een te statische arbeidsomgeving.


brain

Haar manier van denken

Voorkeur qua taken Ingewikkelde

Vermogen om nieuwe en strategische onderwerpen te leren.

Besluitvorming Snel

Gaat meestal snel van een taak naar de volgende, zonder door obstakels opgehouden te worden.

Manier van leren Verdiepen

Leert door beproefde begrippen toe te passen.

Hoe zij nieuwe vaardigheden en begrippen aanleert

Cristy Heymans is intellectueel gezien zeer briljant en maakt zich nieuwe concepten die haar in aanvang vreemd zijn, gemakkelijk eigen. Zij is in staat om nieuwe en ingewikkelde onderwerpen te begrijpen zonder ze in praktijk te hebben gebracht. Zo kan zij haar vaardigheden in diverse domeinen ontwikkelen door er simpelweg over te lezen en er informatie over in te winnen. Zij heeft het nodig om intellectueel gestimuleerd te worden door haar werk, anders zou zij zich wellicht snel kunnen vervelen.

Doordat Cristy Heymans voorzichtig is in haar manier van werken, stelt zij het op prijs zich op beproefde technieken te verlaten. Zij heeft de neiging om vooral vaardigheden te observeren en te gebruiken die hun nut hebben bewezen en waarin zij veel vertrouwen heeft. In die zin is het voor haar gemakkelijker om iets te leren op basis van informatie die tot haar beschikking staat.