Bart Peeters

Verkoper binnendienst

 • Commerciële ontwikkeling
 • Eindexamen middelbare school

Technische vaardigheden

Analytisch vermogen Creatief vermogen Doorzettingsvermogen Gevoel voor humor Flexibiliteit

Interessegebieden

Electriciteit techniek Zoeken naar verbeteringen

Overzicht

Persoonlijkheid
Hoe hij zich gedraagt
Motivaties
Wat hij wil doen
Redenering
Wat hij kan

Talent

Persoonlijke Pitch

Harde werker, ondernemend, leergierig, sociaal, lachen moet kunnen!


Shape

Zijn/haar voorkeursgedrag

Voelen
Voelen
Voortvarend zijn
Energie kanaliseren
Stress beheren
Nadenken
Nadenken
Kritisch analyseren
Strategieën opstellen
Innoveren
Handelen
Handelen
Organiseren en uitvoeren
Met onverwachte situaties omgaan
Proactief zijn
Beïnvloeden
Beïnvloeden
Relaties ontwikkelen
Leiden
Samenwerken
Samenwerken
Samenwerken
Welwillend zijn
Zichzelf in twijfel trekken
Anderen steunen
Capaciteit
Onderscheidend potentieel
Bewezen potentieel
Bruikbaar potentieel
Te ontwikkelen potentieel

Zijn/haar persoonlijke stijl

Bart Peeters komt zelden ideeën te kort en neemt graag initiatieven. Hij houdt ervan om ontwikkelingen in zijn werk teweeg te brengen en moet voortdurend gestimuleerd worden om zich niet te vervelen. Hij vindt het belangrijk dat de mensen met wie hij samenwerkt zijn voorstellen waarderen. Hij kan goed luisteren en geeft er de voorkeur aan om groepsgewijs beslissingen te nemen. Hij is zowel in staat om zich te ontwikkelen als om zichzelf in twijfel te trekken op basis van de feedback die hij krijgt. Hij weet hoe hij banden binnen teams kan verstevigen.

Zijn sterke punten

In zijn relatie tot anderen
 • Hij is bescheiden, wil niet overheersen.
 • Hij communiceert direct, zonder franje of verfraaiing.
 • Hij past zijn communicatie aan zijn gesprekspartners aan, is vriendschappelijk.
In zijn manier van werken
 • Hij is bedachtzaam, benadert problemen van de conceptuele kant.
 • Hij wil graag het hoogste bereiken, is niet tevreden met het minimum.
 • Hij concentreert zich op één taak, om zijn aandacht niet te versnipperen.
In zijn gevoelensbeheersing
 • Hij straalt enthousiasme uit, ziet alles positief.
 • Hij beheerst zijn gevoelens en laat anderen er niet onder lijden.
 • Hij "probeert dingen", accepteert het nemen van risico's.

Talent Tags

#bescheidenheid #luistervermogen #innemend #tact #terughoudend #Kritisch #geconcentreerd #conceptueel #creatief #delegeert #initiatief #Enthousiast #beheerst #riskeert

Hoe hij efficiënter kan zijn

 • Hij zou soms pragmatischer kunnen zijn, vooral door zijn ideeën te toetsen aan de realiteit.
 • Hij zou er baat bij hebben om dingen eerst af te ronden alvorens aan iets nieuws te beginnen.
 • Hij zou er baat bij hebben om te investeren in zijn relaties en zijn standpunten te doen laten gelden.

Drive

Datgene wat hem motiveert ...

Nieuwe dingen creëren
Zich inzetten voor kwaliteit
Dagelijks boven zichzelf uitstijgen

En wat hem minder motiveert

Helder gedefinieerde taken hebben
Een aantrekkelijk salaris hebben
Onafhankelijk zijn

De manier waarop hij zijn energie gebruikt.

Bart Peeters richt zijn energie vooral op actie. Hij wordt vooral gemotiveerd door het nemen van initiatieven waarbij hij risico's niet uit de weg gaat. Hij heeft het nodig om gestimuleerd te worden om zijn interesse voor een activiteit of zijn baan te behouden. Voor hem is stabiliteit synoniem voor verveling en demotivatie. Het is belangrijk voor hem dat hij regelmatig nieuwe uitdagingen krijgt.

De actviteiten waaraan hij de voorkeur geeft.

ONTWERPEN
Nadenken

Ontwerpen en creëren zijn activiteiten waarin Bart Peeters het meest geïnteresseerd is. Hij wil heel graag zijn ideeën naar voren brengen en over dingen nadenken die nog niet bestaan. Hij doet dit overigens meestal liever in een welomschreven kader met heldere afbakeningen.

VOORTSTUWEN
Handelen

Dynamiek creëren binnen zijn werk is één van de belangrijkste inspriratiebronnen van Bart Peeters. Hij bezit een energie die hij graag binnen zijn werk uitstraalt en waarmee hij anderen tot actie aanzet. Hij heeft het nodig om vooruitgang te boeken binnen processen en hij is in staat zijn ongeduld om te zetten in een middel om dit te bereiken.

VERBETEREN
Handelen

Het is belangrijk voor Bart Peeters dat hij zijn werk kan perfectioneren. Dit is een zeer stimulerende activiteit voor hem, omdat hij veel belang hecht aan de kwaliteit van datgene wat hij produceert. Men kan op Bart Peeters rekenen als hij hier energie aan kan besteden, want het is een belangrijke bron van inspiratie voor hem.

De omgeving die hij op prijs stelt.

#toegewijd #respect #professioneel #proces #kalm #methode #concentratie #orde #serieus

De managementstijl die hij aanneemt

PARTICIPATIEF
En u, wat denkt u ervan?
WINNAAR
Kijk naar mij en doe me na

Wat dit betekent

Bart Peeters wil de groep naar ambitieuze doelen leiden. Voor hem is het collectief het allerbelangrijkste. Hij coördineert de acties van de groep zodanig dat iedereen kan meewerken aan een gezamenlijk doel. Hij viert vooral de collectieve successen.

Hoe hij wil worden aangestuurd

DIRECTIEF
Doe wat ik u zeg
WINNAAR
Kijk naar mij en doe me na

Hoe hem te managen?

Bart Peeters veracht van een manager dat die hem uitdaagt en hem duidelijke instructies geeft. Hij gaat voor resultaten en vindt het prettig dat mensen hoge verwachtingen over hem uitspreekt.Hij heeft een leader nodig die vooral is geïnteresseerd in resultaten, zelfs als die moeilijk te bereiken zijn. Hij wordt gedreven door uitdagingen en door managers die zich duidelijk doen gelden.

De arbeidscultuur waarin hij volledig tot zijn recht komt

Flexibiliteit Controle Relaties Resultaten Samenwerking Innovatie Organisatie Competitie
Arbeidscultuur bij voorkeur
Secundaire arbeidscultuur

In welke omgeving komt hij tot bloei?

Bart Peeters houdt van een stabiele arbeidscultuur waarin iedereen zijn plaats kent. Hij heeft een gestructureerd werkkader nodig met duidelijke richtlijnen en een goede regelgeving voor iedereen. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk zodat hij zich in alle sereniteit op de toekomst kan richten. Hij bevindt zich het liefst in een omgeving waarin ieder persoon een welomschreven rol vervult en waarbij de één de ander goed aanvult. Hij houdt ervan dat verplichtingen op waarde worden geschat. In een dergelijke cultuur zijn de regels en de te behalen doelen voor iedereen hetzelfde. Hierdoor onstaat er een transparante situatie over wat er van een ieder verwacht en getolereerd wordt.


brain

De manier waarop hij nadenkt

Geprivilegeerde taken Ingewikkelde

Met onverwachte situaties omgaan
Cijfers hanteren
Situaties analyseren

Besluitvorming weloverwogen

Hij vindt het prettig wat meer tijd te nemen om zijn beslissingen te nemen.

Manier van leren Verdiepen

Maakt gebruik van bewezen overwegingen en concepten om vooruitgang te boeken.

De problemen die hij kan oplossen

Bart Peeters heeft een bijzondere affininiteit voor taken waarbij hij met concepten moet werken en op basis van abstracte informatie moet redeneren. Een soortgelijke analyse stelt hem in staat om te projecteren en te anticiperen op alle aspecten die tijdens dit project aan de orde zullen komen. Hierbij kan hij soms de realiteit een beetje uit het oog verliezen.
Redeneren op basis van numerieke informatie is iets wat Bart Peeters gemakkelijk beheerst. Hij voelt zich op zijn gemak als hij tabellen en grafieken moet analyseren of wiskundige berekeningen moet maken. Cijfers zijn voor hem toegankelijker dan andersoortige informatie, hij is zeer bedreven op dit gebied.