Thaikis De Bruyne

Geen functie

 • Eindexamen middelbare school

Technische vaardigheden

punctueel volhardend

Interesses

ICT sociale omgang

Overzicht

Persoonlijkheid
Hoe hij zich gedraagt
Motivatie
Wat hij wil doen
Redeneringsvermogen
Wat hij kan doen

Talent

Persoonlijke pitch

Ik kan mezelf omschrijven als een sociale teamplayer die geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Vervolgens kan ik zeggen dat ik zeer leergierig ben en bereid ben om uit mijn comfortzone te treden indien nodig.


Shape

Manier van reageren

Shape Shape + Drive
Zeer motiverend aspect dat hem een voldaan gevoel geeft
Beïnvloeden
Beïnvloeden

Definitie

Relaties opbouwen / De leiding nemen / Verenigen en mobiliseren

Gedragingen in de categorie "beïnvloeden" hebben te maken met richting geven. Zij omvatten het ontwikkelen van een professioneel netwerk, het managen van teams, het nemen van beslissingen en het gemotiveerd zijn om ideeën over te brengen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om anderen te mobiliseren en de manier waarop hij relaties aangaat.

Relaties opbouwen
De leiding nemen
Verenigen en mobiliseren
Samenwerken
Samenwerken

Definitie

Diplomatiek communiceren / Ondersteuning bieden / Samenwerken

Gedragingen in de categorie "samenwerken" zijn gekoppeld aan het faciliteren van collectief werk. Ze omvatten het bemiddelen van de interactie tussen mensen, het oplossen van conflicten, het gebruik maken van de middelen van het team en het bieden van ondersteuning aan anderen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om zich binnen een groep te ontwikkelen.

Diplomatiek communiceren
Ondersteuning bieden
Samenwerken
Nadenken
Nadenken

Definitie

Uitdagingen voorzien / Een visie ontwikkelen / Innoveren

Gedragingen in de categorie "denken" hebben te maken met het bedenken van projecten. Ze omvatten het ontwerpen van strategieën, het identificeren van projectrisico's, het evalueren van taken en activiteiten en het bijdragen van nieuwe ideeën. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om abstracte in plaats van praktische concepten te verwerken.

Uitdagingen voorzien
Een visie ontwikkelen
Innoveren
Handelen
Handelen

Definitie

Initiatief nemen / Plannen en organiseren / Inspecteren en verbeteren

Gedragingen in de categorie "handelen" hebben te maken met het behalen van resultaten. Zij omvatten het opstarten van projecten, het uitvoeren van actieplannen, het monitoren van de resultaten of het controleren van de kwaliteit van de productie. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om praktische in plaats van abstracte concepten te begrijpen.

Initiatief nemen
Plannen en organiseren
Inspecteren en verbeteren
Voelen
Voelen

Definitie

Enthousiasme overbrengen / Snel reageren / Omgaan met stress

Gedragingen in de categorie "voelen" hebben te maken met het beheersen van emoties. Daaronder valt ook het beheersen van stress, het verdelen van energie en het uitstralen van een positieve vibe. Deze gedragingen laten zien hoe een persoon zijn emoties in verschillende situaties uitdrukt en kanaliseert.

Enthousiasme overbrengen
Snel reageren
Omgaan met stress
Ontwikkelingspotentieel
Ver ontwikkeld
Meer dan 80% van de mensen
Goed ontwikkeld
Meer dan 60% van de mensen
Gemiddeld ontwikkeld
Meer dan 40% van de mensen
Matig ontwikkeld
Minder dan 60% van de mensen
Onontwikkeld
Minder dan 80% van de mensen

Persoonlijke stijl: Coördinator

Thaikis De Bruyne is een natuurlijke en nauwgezette leider. Dankzij deze twee complementaire eigenschappen kan hij een project richting geven en het met succes uitvoeren. Hij werkt met feitelijke analyses en schenkt een bijzondere aandacht aan de betrouwbaarheid van de beslissingen die hij neemt en het werk dat hij uitvoert. Hij is veeleisend wat het respecteren van procedures betreft en aarzelt niet zijn medewerkers hieraan te herinneren. Hij doet haar uiterste best om zijn doelen te behalen, zelfs als dat ten koste van zijn relaties gaat.

Voornaamste vaardigheden

Omgaan met relaties
 • Hij is zelfverzekerd in zijn relaties, geeft de richting aan.
 • Hij maakt moeiteloos contact met anderen, is benaderbaar.
 • Hij communiceert op spontane wijze, is eerlijk.
Werkbeheer
  Hij concentreert zich op één taak, om zijn aandacht niet te versnipperen.
  Hij is gehecht aan zijn referentiewaarden, stelt continuïteit meer op prijs dan verandering.
  Hij structureert en plant zijn werk en volgt de procedures.
Omgaan met gevoelens
  Hij is sereen, laat zich niet storen door externe gebeurtenissen.
  Hij straalt enthousiasme uit, ziet alles positief.
  Hij spreekt zijn gevoelens uit, communiceert gemakkelijk met anderen.

Talent tags

#leider #innemend #direct #participatief #geconcentreerd #behoudend #georganiseerd #initiatief #sereen #Enthousiast #expressief

Verbeteringspunten

  Hij zou meer verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen door zich ook op onderwerpen te richten die niet rechtstreeks verband houden met zijn hoofdtaken.
  Hij zou zich meer open kunnen stellen voor nieuwe benaderingen en werkmethodes.
  Hij zou kleine taken in een eerder stadium kunnen behandelen en zich niet altijd aan het oorspronkelijke plan kunnen houden.

Drive

Wat hem het meest motiveert...

Iedere dag boven zichzelf uitstijgen
Kwaliteit waarborgen
In een aangename omgeving werken

Wat hem het minst motiveert...

Competitief zijn
In een gedisciplineerde omgeving werken
Een aantrekkelijk loon hebben

Hoe hij zijn energie beheert

Thaikis De Bruyne haalt vooral veel motivatie uit stabiliteit. Hij gebruikt zijn energie voornamelijk om richtlijnen en referentiepunten te ontwikkelen waarop hij kan steunen. Ook vindt hij het prettig om een zekere regelmaat te creëren in de manier waarop hij zijn werk uitvoert. Hij zal niet gauw beslissingen nemen die zijn situatie onzeker maken.

De taken die hij het liefst doet

ONTWERPEN
Nadenken

Thaikis De Bruyne is geïnteresseerd in activiteiten waarbij hij zijn creativiteit moet gebruiken. Dit aspect komt vooral naar voren bij het plannen en organiseren van zijn werk. Hij stelt het op prijs om de mogelijkheid te hebben om te denken en te doen hoe hij het wil.

VERBETEREN
Handelen

Het is belangrijk voor Thaikis De Bruyne dat hij zijn werk kan perfectioneren. Dit is een zeer stimulerende activiteit voor hem, omdat hij veel belang hecht aan de kwaliteit van wat hij produceert. Men kan op Thaikis De Bruyne rekenen om hier energie aan te besteden, want het is een belangrijke bron van inspiratie voor hem.

COÖRDINEREN
Interactief zijn

Thaikis De Bruyne houdt ervan zich in te zetten voor de coördinatie van een groep. Hij heeft het nodig om te zien dat projecten vorderen en zich ervan te verzekeren dat de tijdslimieten gerespecteerd worden. Het is voor hem een grote motivatiebron om als groep een resultaat te behalen.

De werkomgeving waarin hij het liefst werkt

#plezier #flexibiliteit #ontspannen #vrijheid #vriendschappelijk #inschikkelijkheid #humor #toenadering #souplesse

Zijn managementstijl

PARTICIPATIEF
Wat denk jij ervan?
COACH
Probeer dit eens

Wat dit inhoudt

Thaikis De Bruyne is een manager die het collectief stimuleert en die ervoor zorgt dat iedereen daarin een plek krijgt. Hij is een goede luisteraar en hoort de ideeën van anderen aan. Hij is in staat persoonlijke ontwikkelingsplannen op te stellen, waarbij hij ook het teamwerk bevordert. Hij vindt collectieve kennis enorm belangrijk.

De managementstijl die hij wenst

EMPATHISCH
De medewerkers eerst
WINNAAR
Doe mij na

De voor hem ideale manager

Thaikis De Bruyne verwacht van een manager dat deze hem uitdaagt en veel aandacht aan hem besteedt. Hij wil graag begeleid worden in zijn ontwikkeling en beloond worden voor zijn successen. Hij zoekt een leider met een individuele benadering van management die zowel interesse toont voor resultaten als voor personen en rekening houdt met de capaciteiten van iedereen.

De arbeidscultuur waarin hij volledig tot zijn recht komt

Flexibiliteit Controle Relaties Resultaten Samenwerking Innovatie Organisatie Concurrentie
Ideale werkcultuur voor u
Goede werkcultuur voor u

Zijn ideale werkcultuur

Thaikis De Bruyne is in staat om zich te ontwikkelen in zeer uiteenlopende arbeidsculturen. Er geldt voor hem niet één bepaalde manier waarop hij zijn werk zou willen uitvoeren en hij ziet zowel de voor- als nadelen van elke werkomgeving. Het zal dus niet de bedrijfscultuur zijn die van invloed is op zijn mate van inzet, maar eerder de inhoud van de baan en of deze hem voldoening zal geven. Zolang de uit te voeren activiteiten aan zijn belangrijkste motivatiebronnen voldoen, zal hij in staat zijn om zich overal aan te passen en zich in iedere werkomgeving te ontplooien.


brain

Zijn manier van denken

Voorkeur qua taken Eenvoudige

Vermogen om bekende en eerder ervaren taken uit te voeren.

Besluitvorming Snel

Gaat meestal snel van een taak naar de volgende, zonder door obstakels opgehouden te worden.

Manier van leren Toepassen

Maakt gebruik van de kennis van anderen.

Hoe hij nieuwe vaardigheden en begrippen aanleert

Om nieuwe kennis te vergaren, heeft Thaikis De Bruyne concrete actie nodig. Hij ontwikkelt haar vaardigheden al naar gelang hij praktische ervaring opdoet. Theoretische en abstracte aspecten zijn hem vaak genoeg vreemd en stellen hem niet in staat vooruitgang te boeken. Hij heeft dan te veel moeite om deze aspecten toe te passen op zijn werksituatie. Door te doen en te herhalen maakt hij zich nieuwe kennis het beste eigen.

Doordat Thaikis De Bruyne voorzichtig is in zijn manier van werken, stelt hij het op prijs zich op beproefde technieken te verlaten. Hij heeft de neiging om vooral vaardigheden te observeren en te gebruiken die hun nut hebben bewezen en waarin hij veel vertrouwen heeft. In die zin is het voor hem gemakkelijker om iets te leren op basis van informatie die tot zijn beschikking staat.