Adriana Bernady

Specjalista ds. rekrutacji

 • Magister

Synteza

Osobowość
Jak się zachowuje
Motywacje
Co chce robić
Rozumowanie
Do czego jest zdolna

Shape

Model zachowań

Shape Shape + Drive
Wysoce motywujący aspekt, dzięki któremu poczuje się spełniona
Wpływ
Wpływ

Definicja

Budowanie relacji / Przejmowanie kontroli / Jednoczenie i mobilizacja

Zachowania w kategorii „wpływ” wiążą się ze wskazywaniem kierunków. Obejmują one takie pojęcia jak rozwijanie sieci zawodowych, zarządzanie zespołem, podejmowanie decyzji oraz motywacja do realizacji pomysłów. Zachowania z tej kategorii wiele mówią o naturalnej umiejętności mobilizacji innych oraz o sposobie budowania relacji.

Budowanie relacji
Przejmowanie kontroli
Jednoczenie i mobilizacja
Współpraca
Współpraca

Definicja

Komunikatywność i dyplomacja / Wspieranie / Praca w grupie

Zachowania w kategorii „współpraca” wiążą się z umiejętnością pracy w zespole. Obejmują one takie pojęcia jak mediacja, stosunki interpersonalne, rozwiązywanie konfliktów, wykorzystywanie zasobów zespołu oraz wspieranie innych. Zachowania z tej kategorii wiele mówią o naturalnej umiejętności rozwoju w ramach grupy.

Komunikatywność i dyplomacja
Wspieranie
Praca w grupie
Myślenie
Myślenie

Definicja

Przygotowanie na wyzwania / Rozwój wizji / Innowacyjność

Zachowania z kategorii „myślenie” są powiązane z postrzeganiem projektów. Obejmują one tworzenie strategii, określanie zagrożeń dla projektu, ocenę zadań i działań oraz wprowadzanie nowych pomysłów. Zachowania z tej kategorii wiele mówią o naturalnej umiejętności przetwarzania koncepcji abstrakcyjnych bardziej niż praktycznych.

Przygotowanie na wyzwania
Rozwój wizji
Innowacyjność
Działanie
Działanie

Definicja

Przejmowanie inicjatywy / Planowanie i organizacja / Kontrola i usprawnianie

Zachowania w kategorii „działanie” wiążą się z osiąganiem wyników. Obejmują one takie pojęcia jak wdrażanie projektów, wprowadzanie planów działań, monitorowanie wyników czy kontrola jakości produkcji. Zachowania z tej kategorii wiele mówią o naturalnej umiejętności zrozumienia koncepcji praktycznych bardziej niż abstrakcyjnych.

Przejmowanie inicjatywy
Planowanie i organizacja
Kontrola i usprawnianie
Emocje
Emocje

Definicja

Zarażaj optymizmem / Reaguj niezwłocznie / Radzenie sobie ze stresem

Zachowania w kategorii „emocje” wiążą się z kontrolą uczuć. Obejmują one takie pojęcia jak kontrola stresu, pożytkowanie energii oraz rozsyłanie pozytywnych wibracji. Zachowania z tej kategorii wiele mówią o naturalnej umiejętności wyrażania i ukierunkowywania emocji w rozmaitym kontekście.

Zarażaj optymizmem
Reaguj niezwłocznie
Radzenie sobie ze stresem
Potencjał rozwoju
Wysoce rozwinięty:
Bardziej niż 80% osób
Dobrze rozwinięty:
Bardziej niż 60% osób
Średnio rozwinięty:
Bardziej niż 40% osób
Minimalnie rozwinięty:
Mniej niż 60% osób
Nierozwinięty:
Mniej niż 80% osób

Indywidualny styl: Realizator

Często uważa się, że kreatywność i sumienność stoją sobie na drodze; Adriana Bernady jest przykładem, że tak NIE jest. Bardzo łatwo dostosowuje się do zmian i poszukuje stymulujących działań w szybkim tempie. Jednocześnie przywiązuje wagę do wysokiej jakości swojej pracy. Upewnia się, że nie jest zbyt beztroska i skupia się na doprowadzeniu projektów, których się podejmuje, do pomyślnego zakończenia. Wykonuje swoją pracę niezależnie, a w pracy koncentruje się bardziej na swojej misji niż na aspekcie relacyjnym.

Główne atuty

Relacje z innymi
 • W swoich komentarzach przechodzi od razu do sedna sprawy, stara się nie przesadzać.
 • Demonstruje pokorę, nie próbuje się narzucać.
 • Łatwo nawiązuje kontakty z innymi, wykazuje przyjazne usposobienie.
Stosunek do pracy
  Dąży do doskonałości i nie jest zadowolona z absolutnego minimum.
  Jest w stanie poradzić sobie z kilkoma projektami w tym samym czasie.
  Jest bardzo proaktywna i łatwo wymyśla nowe pomysły.
Zarządzanie emocjami
  Wykazuje rozeznanie i dokonuje osądów na podstawie faktów.
  Wyraża swoje uczucia i łatwo komunikuje się z ludźmi.
  Wypróbowuje różne rzeczy i chętnie podejmuje ryzyko.

Talenty

#skromność #słuchanie #przystępna #obojętna #niezależna #wielozadaniowy(a) #twórcza #zmiana #zorganizowana #wytrwała #inicjatywa #obiektywna #ekspresyjna #podejmuje ryzyko

Obszary do poprawy

  Miałoby to większy wpływ na jej komunikat, ponieważ dostarczyłoby więcej argumentów dla jej propozycji.
  Skorzystałaby na tym, gdyby kończyła to, co zaczyna, przed rozpoczęciem nowych działań.
  Zyskałaby, będąc bardziej asertywną w swoich relacjach, przedstawiając swój punkt widzenia.

Drive

Najbardziej motywujące czynniki...

Wzrastanie każdego dnia
Tworzenie nowych rzeczy
Analizowanie danych

Najmniej motywujące czynniki...

Posiadanie autonomii
Praca w wesołej atmosferze
Zachowywanie równowagi między pracą a życiem prywatnym

Zarządzanie energią osobistą

Adriana Bernady posiada energię, która jest w większości ukierunkowana na działanie. Jej źródła motywacji pobudzają ją i prowadzą do podejmowania ryzyka. Musi zostać pobudzona, aby utrzymać zainteresowanie pracą lub stanowiskiem. Dla niej stabilność jest równoznaczna z nudą. Należy proponować jej nowe wyzwania.

Preferowane działania

KONCEPCJA
Przemyślenia

Aktywność projektowania jest niezbędna, aby Adriana Bernady czuła się w pełni zaangażowana w pracę. Wykorzystywanie jej wyobraźni i pomysłów jest dla niej bardzo ważne, ponieważ daje jej to dużo energii i przyciąga jej zainteresowanie. Jest to jeden ze sposobów jej samospełnienia w pracy.

NAPĘDZAĆ
Działania

Adriana Bernady ceni fakt, że może zaangażować się w działanie, w którym musi motywować do przejścia do akcji. Spełnia się w pracy poprzez popychanie projektów do przodu i osiąganie dobrych wyników. Jest niecierpliwa i stara się wprowadzać większą dynamikę pracy w trakcie realizacji projektów.

KOORDYNOWAĆ
Współdziałanie

Adriana Bernady ceni sobie rolę koordynatora. Jest szczególnie zmotywowana do pracy w zespole, w celu osiągnięcia celów. Lubi wyznaczać terminy i wizualizować sobie postępy prac. Jeśli nie ma możliwości wykonania tej czynności, może ją to sfrustrować.

Preferowane środowisko pracy

#pilny #elastyczność #profesjonalne podejście #elastyczność #spokój #zdolność adaptacyjna #koncentracja #wolność #poważny

Styl kierowania

ZWYCIĘSKI
Spójrzcie na mnie i róbcie to, co ja
KIERUJĄCY
Róbcie to, co mówię

Co to znaczy

Adriana Bernady is a manager who challenges others while providing clear directives. She is driven by results and sets high standards. She's interested in results above all else, even when she knows the path to achieving them is difficult and demanding. She strives to inspire that same spirit in her team.

Preferowany styl kierowania u menedżera

ZWYCIĘSKI
Spójrzcie na mnie i róbcie to, co ja
KIERUJĄCY
Róbcie to, co mówię

Ideał menedżera

Adriana Bernady oczekuje, że menedżer rzuci jej wyzwanie i wyda jej jasne instrukcje. Kieruje się wynikami i lubi mieć wysokie oczekiwania wobec siebie. Potrzebuje lidera, który jest przede wszystkim zainteresowany rezultatem, nawet jeśli droga do jego osiągnięcia jest trudna. Motywacją są dla niej wyzwania i menedżerowie, którzy są w stanie się wykazać.

Kultura, w której się spełnia

Elastyczność Kontrola Relacje Wyniki Współpraca Innowacyjność Uporządkowanie Rywalizacja
Najlepsze środowisko
Dobre środowisko

Idealne środowisko firmowe

Adriana Bernady rozwija się w kulturze zorientowanej na wyniki i ustrukturyzowanej. Rozwój w środowisku pracy z zasadami i regułami do naśladowania pasuje jej idealnie. Rzeczywiście, musi wiedzieć, co jest dozwolone, a co nie, aby stworzyć wiarygodne punkty odniesienia, na których mogłaby się oprzeć. Lubi widzieć, że wszystko jest na miejscu, dzięki czemu może zoptymalizować pracę i zapewnić osiągnięcie celów. Szuka pracy, w której ocenia się ludzi przede wszystkim na podstawie ich osiągnięć i zdolności do dawania przykładu. W tym sensie, konkurencyjna kultura jest dla niej siłą napędową, ponieważ zapewnia jasne zasady postępowania i precyzyjne cele do osiągnięcia.


brain

Sposób myślenia

Preferowane zadania Pośredni

Umiejętność pracy samodzielnej.

Podejmowanie decyzji Szybki

Skłonność do szybkiego przechodzenia od jednego zadania do drugiego bez rozwodzenia się nad trudnościami.

Styl uczenia się Eksperymentowanie

Testowanie rozwiązań i uczenie się na błędach.

Sposób uczenia się nowych umiejętności i koncepcji

Jeśli chodzi o rozwój nowych umiejętności, Adriana Bernady rozwija się najszybciej dzięki praktyce. Trudno jej zintegrować informacje, nie widząc ich faktycznie w akcji. Zanim zacznie więc pracować nad nowym lub złożonym zadaniem, najważniejszym procesem jest pokazanie jej, jak wykonywać zlecane zadania.

Spontaniczny temperament, który ma Adriana Bernady prowadzi ją do samodzielnego uczenia się przez testowanie koncepcji lub technik. Najlepszym sposobem na zdobycie nowej wiedzy jest dla niej przede wszystkim próbowanie, uczenie się na błędach, a następnie rozpoczynanie od nowa. Czasami może zabraknąć jej cierpliwości. Aby zintegrować nowe pomysły lub nową wiedzę, najpierw musi sama z nią eksperymentować.