Wim Wim Meersschaert

Category Manager Data Tools Secom

 • Master

Overzicht

Persoonlijkheid
Hoe hij zich gedraagt
Motivatie
Wat hij wil doen
Redeneringsvermogen
Wat hij kan doen

Talent

Persoonlijke pitch

Driven and ambitious. Eager to learn. Views things from a global perspective. In-depth analysis to understand and handle problems.


Shape

Manier van reageren

Shape Shape + Drive
Zeer motiverend aspect dat hem een voldaan gevoel geeft
Beïnvloeden
Beïnvloeden

Definitie

Relaties opbouwen / De leiding nemen / Verenigen en mobiliseren

Gedragingen in de categorie "beïnvloeden" hebben te maken met richting geven. Zij omvatten het ontwikkelen van een professioneel netwerk, het managen van teams, het nemen van beslissingen en het gemotiveerd zijn om ideeën over te brengen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om anderen te mobiliseren en de manier waarop hij relaties aangaat.

Relaties opbouwen
De leiding nemen
Verenigen en mobiliseren
Samenwerken
Samenwerken

Definitie

Diplomatiek communiceren / Ondersteuning bieden / Samenwerken

Gedragingen in de categorie "samenwerken" zijn gekoppeld aan het faciliteren van collectief werk. Ze omvatten het bemiddelen van de interactie tussen mensen, het oplossen van conflicten, het gebruik maken van de middelen van het team en het bieden van ondersteuning aan anderen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om zich binnen een groep te ontwikkelen.

Diplomatiek communiceren
Ondersteuning bieden
Samenwerken
Nadenken
Nadenken

Definitie

Uitdagingen voorzien / Een visie ontwikkelen / Innoveren

Gedragingen in de categorie "denken" hebben te maken met het bedenken van projecten. Ze omvatten het ontwerpen van strategieën, het identificeren van projectrisico's, het evalueren van taken en activiteiten en het bijdragen van nieuwe ideeën. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om abstracte in plaats van praktische concepten te verwerken.

Uitdagingen voorzien
Een visie ontwikkelen
Innoveren
Handelen
Handelen

Definitie

Initiatief nemen / Plannen en organiseren / Inspecteren en verbeteren

Gedragingen in de categorie "handelen" hebben te maken met het behalen van resultaten. Zij omvatten het opstarten van projecten, het uitvoeren van actieplannen, het monitoren van de resultaten of het controleren van de kwaliteit van de productie. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om praktische in plaats van abstracte concepten te begrijpen.

Initiatief nemen
Plannen en organiseren
Inspecteren en verbeteren
Voelen
Voelen

Definitie

Enthousiasme overbrengen / Snel reageren / Omgaan met stress

Gedragingen in de categorie "voelen" hebben te maken met het beheersen van emoties. Daaronder valt ook het beheersen van stress, het verdelen van energie en het uitstralen van een positieve vibe. Deze gedragingen laten zien hoe een persoon zijn emoties in verschillende situaties uitdrukt en kanaliseert.

Enthousiasme overbrengen
Snel reageren
Omgaan met stress
Ontwikkelingspotentieel
Ver ontwikkeld
Meer dan 80% van de mensen
Goed ontwikkeld
Meer dan 60% van de mensen
Gemiddeld ontwikkeld
Meer dan 40% van de mensen
Matig ontwikkeld
Minder dan 60% van de mensen
Onontwikkeld
Minder dan 80% van de mensen

Persoonlijke stijl: Voortrekker

Wim Wim Meersschaert komt duidelijk over als een vastberaden en wilskrachtig persoon. Hij is proactief en altijd op zoek naar voorstellen en acties om vooruitgang te boeken in zijn werk. Hij benadert zijn taken soepel en gaat moeiteloos met veranderingen en onverwachte situaties om. Hij stelt haar ideeën op zodanig aansprekende manier voor dat men hem wil volgen. Hij bezit de eigenschappen van een leider en wil voortdurend vooruitgang boeken, waardoor hij een onweerstaanbare stuwende kracht is binnen een team.

Voornaamste vaardigheden

Omgaan met relaties
 • Hij is zelfverzekerd in zijn relaties, geeft de richting aan.
 • Hij maakt moeiteloos contact met anderen, is benaderbaar.
 • Hij wil oprechte relaties aanknopen, heeft belangstelling voor anderen.
Werkbeheer
  Hij gaat moeiteloos om met onverwachte situaties, heeft improvisatievermogen.
  Hij richt zich op de essentie, is rechtdoorzee en werkt snel.
  Hij streeft naar excellentie, het minimum stelt hem niet tevreden.
Omgaan met gevoelens
  Hij straalt enthousiasme uit, ziet alles positief.
  Hij probeert dingen uit, durft risico's te nemen.
  Hij spreekt zijn gevoelens uit, communiceert gemakkelijk met anderen.

Talent tags

#leider #innemend #tact #oprecht #Kritisch #zelfstandig #multitasking #concreet #conventioneel #verandering #improviseert #samenvattend #vasthoudend #initiatief #Enthousiast #expressief #riskeert

Verbeteringspunten

  Als hij zaken objectiever zou bekijken, zou hij zich minder illusies maken, met name wanneer het gaat om belangrijke besluiten.
  Hij zou anderen een betere zichtbaarheid op zijn voortgang kunnen geven door zijn werk nauwgezetter te plannen.
  Hij zou wellicht minder fouten maken als hij zijn werk controleerde alvorens het aan anderen door te geven.

Drive

Wat hem het meest motiveert...

Iedere dag boven zichzelf uitstijgen
Hun persoonlijke evenwicht behouden
Nieuwe mensen ontmoeten

Wat hem het minst motiveert...

Beloond worden
Duidelijke taken hebben
Een aantrekkelijk loon hebben

Hoe hij zijn energie beheert

Wim Wim Meersschaert richt zijn energie vooral op actie. Hij wordt vooral gemotiveerd door het nemen van initiatieven, waarbij hij risico's niet uit de weg gaat. Om zijn interesse voor een activiteit of zijn baan te behouden, heeft hij het nodig om gestimuleerd te worden. Voor hem is stabiliteit synoniem voor verveling en demotivatie. Het is belangrijk dat hij regelmatig nieuwe uitdagingen krijgt.

De taken die hij het liefst doet

PROMOTEN
Interactief zijn

Wim Wim Meersschaert haalt het beste uit zichzelf boven als hij activiteiten op het gebied van promotie kan uitvoeren. Hij is zeer geschikt voor de rol van ambassadeur waarbij hij een project kan presenteren voor een groot publiek. Dit geeft hem veel energie en voldoening, daarom heeft hij een baan nodig waarbij hij een dergelijke rol kan vervullen.

ONTWERPEN
Nadenken

Wim Wim Meersschaert is geïnteresseerd in activiteiten waarbij hij zijn creativiteit moet gebruiken. Dit aspect komt vooral naar voren bij het plannen en organiseren van zijn werk. Hij stelt het op prijs om de mogelijkheid te hebben om te denken en te doen hoe hij het wil.

BEOORDELEN
Nadenken

Deze activiteit is zeer geschikt voor Wim Wim Meersschaert in de zin dat het een objectieve kijk en een uitgesproken mening vereist. Hij weerlegt graag meningen van anderen en formuleert gemakkelijk zijn eigen standpunt. Hij houdt ervan blijk te geven van onafhankelijkheid in zijn oordelen.

De werkomgeving waarin hij het liefst werkt

#plezier #flexibiliteit #ontspannen #vrijheid #vriendschappelijk #inschikkelijkheid #humor #toenadering #souplesse

Zijn managementstijl

PARTICIPATIEF
Wat denk jij ervan?
COACH
Probeer dit eens

Wat dit inhoudt

Wim Wim Meersschaert is een manager die het collectief stimuleert en die ervoor zorgt dat iedereen daarin een plek krijgt. Hij is een goede luisteraar en hoort de ideeën van anderen aan. Hij is in staat persoonlijke ontwikkelingsplannen op te stellen, waarbij hij ook het teamwerk bevordert. Hij vindt collectieve kennis enorm belangrijk.

De managementstijl die hij wenst

PARTICIPATIEF
Wat denk jij ervan?
COACH
Probeer dit eens

De voor hem ideale manager

Wim Wim Meersschaert verwacht van een manager dat deze het collectieve stimuleert en ervoor zorgt dat iedereen zijn plaats heeft. Hij heeft iemand nodig die naar hem luistert en die zijn ideeën gebruikt. Hij houdt ervan als een leider ertoe in staat is om voor elk individu een persoonlijk ontwikkelingsplan te definiëren, maar er tegelijkertijd op toeziet dat het dagelijkse werk in groepsverband uitgevoerd wordt. Hij hecht enorm veel belang aan collectieve intelligentie.

De arbeidscultuur waarin hij volledig tot zijn recht komt

Flexibiliteit Controle Relaties Resultaten Samenwerking Innovatie Organisatie Concurrentie
Ideale werkcultuur voor u
Goede werkcultuur voor u

Zijn ideale werkcultuur

Het ideale werkkader van Wim Wim Meersschaert moet voldoende vrijheid bieden zodat iedereen zijn objectieven kan behalen op de manier die hij verkiest. Enkele basisprincipes zijn voor hem voldoende en elke persoon moet zelf verantwoordelijk zijn voor de manier waarop hij zich gedraagt en meewerkt in de organisatie. Hij zoekt een arbeidscultuur die belang hecht aan resultaten, zonder dat dit de goede verstandhoudingen en de samenwerking binnen het team in de weg staat. Ook heeft hij het nodig om gestimuleerd te worden en regelmatig ontwikkelingen mee te maken in zijn werk. Hij zou zich snel kunnen vervelen in een te statische arbeidsomgeving.


brain

Zijn manier van denken

Voorkeur qua taken Matig ingewikkelde

Vermogen om zelfstandig te werken.

Besluitvorming Weloverwogen

Neemt meestal de tijd om zich ervan te verzekeren dat de juiste beslissingen genomen worden.

Manier van leren Vernieuwen

Leert gemakkelijk door nieuwe begrippen te analyseren.

Hoe hij nieuwe vaardigheden en begrippen aanleert

Wim Wim Meersschaert is in staat zich nieuwe concepten vrij gemakkelijk eigen te maken. Hij boekt vooral vooruitgang op basis van adviezen die hij krijgt of informatie die hij ontdekt. Hij heeft niet noodzakelijkerwijs praktische ervaring nodig om te begrijpen hoe iets werkt, hoewel dit zijn leerproces soms wel kan vergemakkelijken.

Wim Wim Meersschaert is zeer spontaan en leert vooral door nieuwe concepten en technieken zelf te testen. De beste manier voor hem om nieuwe kennis op te doen is uitproberen, vastlopen om juist beter te begrijpen en vervolgens opnieuw beginnen. Soms heeft hij gebrek aan geduld. Om nieuwe ideeën en nieuwe kennis op te doen heeft hij het vooral nodig om zelf de ervaring op te doen.