Enikő Gyömörey

HR-munkatárs, HR-asszisztens

 • Bachelor fokozat/Érettségi+2 év

Összegzés

Személyiség
Hogyan viselkedik a személy
Motivációk
Mit csinálna szívesen a személy
Érvelés
Mire képes a személy

Shape

Viselkedésforma

Shape Shape + Drive
Rendkívül motiváló aspektus, ami elégedettséggel tölti el
Hatás
Hatás

Meghatározás

Kapcsolatokat alkot / Átveszi a vezetést / Hasznosít és mozgósít

A „hatás” kategória az iránymutatásról szól. Beletartozik a szakmai kapcsolatok kiépítése, a csapatirányítás, a döntéshozatal és az ötletátadás is. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki másokat cselekvésre ösztönözni, és azt, hogyan épít kapcsolatokat.

Kapcsolatokat alkot
Átveszi a vezetést
Hasznosít és mozgósít
Együttműködés
Együttműködés

Meghatározás

Diplomatikusan kommunikál / Támogat / Másokkal összefogva dolgozik

Az „együttműködés” kategória az együttműködés-alkotásról szól. Beletartozik az emberek közötti interakciókban való közbenjárás, a konfliktuskezelés, a csapaterőforrások kiaknázása és mások támogatása. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki egy csapaton belül fejlődni.

Diplomatikusan kommunikál
Támogat
Másokkal összefogva dolgozik
Gondolkodás
Gondolkodás

Meghatározás

Előrelát kihívásokat / Távlati terveket dolgoz ki / Újít

A „gondolkodás” kategória a projektalkotáshoz köthető. Beletartozik a stratégiaalkotást, a projektkockázatok azonosítását, a feladatok és teendők mérlegelését és egy projekt új ötletekkel gazdagítását. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki gyakorlati elképzelések helyett inkább absztraktakkal dolgozni.

Előrelát kihívásokat
Távlati terveket dolgoz ki
Újít
Cselekvés
Cselekvés

Meghatározás

Kezdeményez / Tervez és rendszerez / Megfigyel és fejleszt

A „cselekvés” kategória az eredményközpontú viselkedésformákról szól. Beletartozik a projektindítás, akciótervek végrehajtása, eredmények figyelemmel kísérése, vagy épp a termékminőség ellenőrzése. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki absztrakt elképzelések helyett inkább gyakorlatiakkal dolgozni.

Kezdeményez
Tervez és rendszerez
Megfigyel és fejleszt
Érzés
Érzés

Meghatározás

Átadja a lelkesedését / Gyorsan reagál / Jól kezeli a stresszt

Az „érzés” kategória az egyén saját érzelmeinek megfelelő kezeléséhez köthető. Beletartozik a stresszkezelés, az energiabefektetés és a pozitivitást kisugárzás. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tudja valaki adott helyzetekben az érzelmeit természetes módon kifejezni és csatornázni.

Átadja a lelkesedését
Gyorsan reagál
Jól kezeli a stresszt
Fejlődésre képes
Nagyon:
Több mint az emberek 80%-a
Eléggé:
Több mint az emberek 60%-a
Közepesen:
Több mint az emberek 40%-a
Kissé:
Kevesebb mint az emberek 60%-a
Egyáltalán nem:
Kevesebb mint az emberek 80%-a

Személyes stílus: Partner

Enikő Gyömörey kiemelt célja a magas színvonalú munka. Lelkiismeretes, pontos és szervezett, gondoskodik róla, hogy munka közben ne kövessen el hibákat. Körültekintő hozzáállása annak köszönhető, hogy fontosnak tartja mások nézőpontját. Meghallgatja mások ötleteit, javaslatait és visszajelzéseit. Ebben az értelemben könnyű együtt dolgozni vele, mivel teret ad mások számára, szükség esetén rendelkezésükre áll, és aprólékosan végzi feladatait.

Legfőbb erősségek

Kapcsolatkezelés
 • Másokat is bevon a döntéshozatalba, és csapatjátékos.
 • Szerény és nem próbál túl magabiztosnak látszani.
 • Magabiztosan hozza meg döntéseit, és a cselekvés során szeret ragaszkodni hozzájuk.
Munkamenedzsment
  Jobban szereti a meglévő módszereket, melyek már jól beváltak.
  Egyidejűleg több projektet is képes kezelni.
  Aprólékos, ellenőrzi a munkát, és nem követ el sok hibát.
Érzelemkezelés
  Azzal teszi döntéseit megbízhatóvá, hogy gondoskodik az eredményeiről.
  Nyugodt és összeszedett, külső események miatt nem billen ki az egyensúlyából.
  Jó ítélőképessége van, és megítélése tényeken alapul.

Tehetségek

#szerénység #megközelíthető #távolságtartó #magabiztos #Kritikus #kiveszi a részét #képes több feladat párhuzamos végzésére #konceptuális #konvencionális #konzervatív #szervezett #analitikus #felhatalmazást ad #formális #nyugodt #biztonságot ad

Fejleszthető területek

  Dönthetne gyorsabban, amikor a csapat nem tud megállapodni a meghozandó döntésről. Ez lehetővé tenné, hogy gyorsabban haladjon.
  Munkája érdekében kereshetne ötleteket és megfogalmazhatna javaslatokat.
  Gyorsabban tanulna, ha kipróbálna dolgokat és gyakrabban vallana kudarcot.

Drive

A számára leginkább motiváló dolgok...

A szórakoztató munkakörnyezetet kedveli
Kiegyensúlyozottságát megtartó
Minőségorientált

A számára legkevésbé motiváló dolgok...

Jutalomorientált
Kompetitív
Innovatív

Energiahasználata

Enikő Gyömörey fő motivációs tényezői a stabilitással kapcsolatosak. Arra használja energiáját, hogy olyan viszonyítási pontokat alakítson ki, amelyekre támaszkodhat. Szereti, ha bizonyos mértékű rendszeresség van abban, ahogyan végzi a munkáját. Nem szívesen hoz olyan döntéseket, melyek a saját helyzetében általában véve kétségesek.

Kedvelt tevékenységei

SZERVEZÉS
CselekvÉs

Enikő Gyömörey szívesen részt venne a munkakör szervezésében. Szívesen állít fel szabályokat és normákat egy-egy projekt lebonyolításához. Zavarba eshet, ha olyan tevékenységbe fog, melyhez nincs korábban meghatározott terv.

TÖKÉLETESSÉG
CselekvÉs

Fontos Enikő Gyömörey számára, hogy tökéletesen elvégezze a munkáját. Ez igazán ösztönző tevékenység számára, mert nagy fontosságot tulajdonít az eredmény minőségének. Enikő Gyömörey esetében mindig lehet számítani arra, hogy energiáit az adott tevékenységre fordítja, mert nála ez a motiváció forrása.

ÖSSZEHANGOLÁS
InterakciÓ

A koordinálás olyan tevékenység, melyet Enikő Gyömörey szívesen vállal magára, ugyanakkor ez nem tartozik a prioritásai közé. Neki az számít, hogy a projektek struktúrája megfelelő legyen, és világos legyen a kommunikáció, hogy a feladatokat jól végre lehessen hajtani. Ez olyan feladat, melyet szívesen vállal, ha azt látja, nincsen senki más erre.

Kedvelt munkakörnyezete

#szórakoztató #szabály #laza #igény #barátságos #hierarchia #humor #közelség #rend

Vezetői stílusa

RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ
És te, neked mi a véleményed?
IRÁNYELV
Tedd, amit mondtam

Mit jelent ez

Enikő Gyömörey követendő példaként mutatja magát a csapat számára, akitől tanulni lehet, miközben továbbra is helyet hagy az egyéniségeknek. Tudja, hogyan kell világos szabályokat felállítani, másokra hallgatni és értékelni a csapatmunkát. Erős csapatidentitást fogalmaz meg.

A vezetői stílus, amelyre vágyik

FELKÉSZÍTÉS
Próbáld meg ezt
EMPATIKUS
Első az együttműködés

A számára ideális vezető

Enikő Gyömörey azt várja el, hogy a vezető meghallgassa és figyelmet szenteljen neki. Jól tud együttműködni olyan vezetőkkel, akik többre értékelik az embereket, mint az eredményeket. Tudnia kell, hogy a vezető valóban figyelembe veszi őt a munkában, és az elvárások az egyes személyek képességeihez igazodnak. Akkor tud nyugodtan dolgozni, ha érzi a támogatást.

A kultúra, amelyben kivirágzik

Rugalmasság Ellenőrzés Kapcsolatok Eredmények Együttműködés Újítás Szervezettség Versengés
Neki legjobb
Neki megfelelő

A számára ideális cégkultúra

Enikő Gyömörey nagyon különböző kultúrákban is képes jól teljesíteni. Nincs olyan szabványos munkastílus, amely kifejezetten hozzá illik. Minden munkahelyi környezetben képes előnyöket és hátrányokat találni. Elkötelezettségét nem a vállalati kultúra befolyásolja, hanem az adott pozícióban rejlő lehetőség, mely azt nyújtja, amit munkája során keres. Ha megtalálja alapvető motiváló tényezőit, nem számít, milyen szerkezetben kell fejlődnie, mivel képes alkalmazkodni és elégedett lenni.


brain

Their way of thinking

Kívánt munka Közvetít

Önálló munkavégzésre való képesség.

Döntéshozatal Körültekintő

Tendency to take the time to make the most of available resources.

Tanulási stílus Elmélyül

Ability to progress by putting proven concepts to use.

How they learn new skills and concepts

Enikő Gyömörey has a considerable aptitude for assimilating new knowledge. She can learn from advice and from information she gathers on her own. Although she can find it helpful, she does not necessarily have to put new skills into practice in order to master them.

Careful in her approach, Enikő Gyömörey prefers to rely on proven strategies. She is observant and tends to adopt tried-and-true concepts that she can trust thoroughly. In this sense, she finds it easier to learn from information provided.