Thomas Vandeneynde

Prospectie

 • Bachelor

Overzicht

Persoonlijkheid
Hoe hij zich gedraagt
Motivatie
Wat hij wil doen
Redeneringsvermogen
Wat hij kan doen

Shape

Manier van reageren

Shape Shape + Drive
Zeer motiverend aspect dat hem een voldaan gevoel geeft
Beïnvloeden
Beïnvloeden

Definitie

Relaties opbouwen / De leiding nemen / Verenigen en mobiliseren

Gedragingen in de categorie "beïnvloeden" hebben te maken met richting geven. Zij omvatten het ontwikkelen van een professioneel netwerk, het managen van teams, het nemen van beslissingen en het gemotiveerd zijn om ideeën over te brengen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om anderen te mobiliseren en de manier waarop hij relaties aangaat.

Relaties opbouwen
De leiding nemen
Verenigen en mobiliseren
Samenwerken
Samenwerken

Definitie

Diplomatiek communiceren / Ondersteuning bieden / Samenwerken

Gedragingen in de categorie "samenwerken" zijn gekoppeld aan het faciliteren van collectief werk. Ze omvatten het bemiddelen van de interactie tussen mensen, het oplossen van conflicten, het gebruik maken van de middelen van het team en het bieden van ondersteuning aan anderen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om zich binnen een groep te ontwikkelen.

Diplomatiek communiceren
Ondersteuning bieden
Samenwerken
Nadenken
Nadenken

Definitie

Uitdagingen voorzien / Een visie ontwikkelen / Innoveren

Gedragingen in de categorie "denken" hebben te maken met het bedenken van projecten. Ze omvatten het ontwerpen van strategieën, het identificeren van projectrisico's, het evalueren van taken en activiteiten en het bijdragen van nieuwe ideeën. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om abstracte in plaats van praktische concepten te verwerken.

Uitdagingen voorzien
Een visie ontwikkelen
Innoveren
Handelen
Handelen

Definitie

Initiatief nemen / Plannen en organiseren / Inspecteren en verbeteren

Gedragingen in de categorie "handelen" hebben te maken met het behalen van resultaten. Zij omvatten het opstarten van projecten, het uitvoeren van actieplannen, het monitoren van de resultaten of het controleren van de kwaliteit van de productie. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om praktische in plaats van abstracte concepten te begrijpen.

Initiatief nemen
Plannen en organiseren
Inspecteren en verbeteren
Voelen
Voelen

Definitie

Enthousiasme overbrengen / Snel reageren / Omgaan met stress

Gedragingen in de categorie "voelen" hebben te maken met het beheersen van emoties. Daaronder valt ook het beheersen van stress, het verdelen van energie en het uitstralen van een positieve vibe. Deze gedragingen laten zien hoe een persoon zijn emoties in verschillende situaties uitdrukt en kanaliseert.

Enthousiasme overbrengen
Snel reageren
Omgaan met stress
Ontwikkelingspotentieel
Ver ontwikkeld
Meer dan 80% van de mensen
Goed ontwikkeld
Meer dan 60% van de mensen
Gemiddeld ontwikkeld
Meer dan 40% van de mensen
Matig ontwikkeld
Minder dan 60% van de mensen
Onontwikkeld
Minder dan 80% van de mensen

Persoonlijke stijl: Voortrekker

Thomas Vandeneynde komt duidelijk over als een vastberaden en wilskrachtig persoon. Hij is proactief en altijd op zoek naar voorstellen en acties om vooruitgang te boeken in zijn werk. Hij benadert zijn taken soepel en gaat moeiteloos met veranderingen en onverwachte situaties om. Hij stelt haar ideeën op zodanig aansprekende manier voor dat men hem wil volgen. Hij bezit de eigenschappen van een leider en wil voortdurend vooruitgang boeken, waardoor hij een onweerstaanbare stuwende kracht is binnen een team.

Voornaamste vaardigheden

Omgaan met relaties
 • Hij maakt moeiteloos contact met anderen, is benaderbaar.
 • Hij is bescheiden, wil niet overheersen.
 • Hij wil overtuigen van haar ideeën, een teamgeest creëren.
Werkbeheer
  Hij streeft naar excellentie, het minimum stelt hem niet tevreden.
  Hij past zich eenvoudig aan, verandering is voor hem positief.
  Hij hanteert een concrete, actiegerichte benadering.
Omgaan met gevoelens
  Hij spreekt zijn gevoelens uit, communiceert gemakkelijk met anderen.
  Hij is scherpzinnig, oordeelt op basis van feiten.
  Hij schat de uitwerkingen van zijn acties in om betrouwbare beslissingen te nemen.

Talent tags

#bescheidenheid #overtuiging #innemend #Kritisch #concreet #conventioneel #verandering #initiatief #feitelijk #expressief #stelt veilig

Verbeteringspunten

  Hij zou zich zonder twijfel beter op zijn werk kunnen concentreren als hij minder met anderen zou praten.
  Hij zou er baat bij hebben om in zijn relaties zelfverzekerder over te komen en zijn standpunten te doen laten gelden.
  Hij zou er baat bij hebben om dingen eerst af te ronden alvorens aan iets nieuws te beginnen.

Drive

Wat hem het meest motiveert...

Iedere dag boven zichzelf uitstijgen
Onafhankelijk zijn
In een aangename omgeving werken

Wat hem het minst motiveert...

Kwaliteit waarborgen
In een gedisciplineerde omgeving werken
Door anderen erkend worden

Hoe hij zijn energie beheert

Thomas Vandeneynde richt zijn energie vooral op actie. Hij wordt vooral gemotiveerd door het nemen van initiatieven, waarbij hij risico's niet uit de weg gaat. Om zijn interesse voor een activiteit of zijn baan te behouden, heeft hij het nodig om gestimuleerd te worden. Voor hem is stabiliteit synoniem voor verveling en demotivatie. Het is belangrijk dat hij regelmatig nieuwe uitdagingen krijgt.

De taken die hij het liefst doet

BEOORDELEN
Nadenken

Evalueren is een activiteit die Thomas Vandeneynde persoonlijke voldoening bezorgt. Hij stelt het erg op prijs om een referentiepunt te zijn en zijn oordeel te geven op het gebied van zijn expertise. Hij heeft een welomschreven idee hoe het werk uitgevoerd dient te worden en aarzelt niet om de meningen van anderen op dit gebied te weerleggen.

VOORTSTUWEN
Handelen

Het is essentieel voor Thomas Vandeneynde dat hij zich kan wijden aan een activiteit waarbij hij de actie teweegbrengt. Hij komt volledig tot zijn recht als hij projecten moet voortstuwen en resultaten moet behalen. Hij is ongeduldig en streeft naar een dynamische werkaanpak.

ONTWERPEN
Nadenken

Thomas Vandeneynde is geïnteresseerd in activiteiten waarbij hij zijn creativiteit moet gebruiken. Dit aspect komt vooral naar voren bij het plannen en organiseren van zijn werk. Hij stelt het op prijs om de mogelijkheid te hebben om te denken en te doen hoe hij het wil.

De werkomgeving waarin hij het liefst werkt

#plezier #flexibiliteit #ontspannen #vrijheid #vriendschappelijk #inschikkelijkheid #humor #toenadering #souplesse

Zijn managementstijl

WINNAAR
Doe mij na
VISIONAIR
Volg mij

Wat dit inhoudt

Thomas Vandeneynde is een inspirerende manager met visie.Hij motiveert zijn medewerkers rond duidelijke en gedeelde doelen. Hij wordt aangedreven door het belang van het resultaat en viert de bereikte doelen. Daarmee vraagt hij aan iedereen om een stapje meer te doen voor het bereiken van het gezamenlijke doel.

De managementstijl die hij wenst

VISIONAIR
Volg mij
WINNAAR
Doe mij na

De voor hem ideale manager

Thomas Vandeneynde verwacht van een manager dat deze een duidelijke visie heeft en inspirerend is. Hij heeft het vooral nodig uitgedaagd te worden en precieze, collectieve objectieven te hebben. Hij heeft een leider nodig die hem bij het behalen van het collectieve doel betrekt en hem hiervoor vraagt boven zichzelf uit te stijgen. Hij wordt gemotiveerd door een leider die graag resultaten ziet en belang hecht aan het behalen ervan.

De arbeidscultuur waarin hij volledig tot zijn recht komt

Flexibiliteit Controle Relaties Resultaten Samenwerking Innovatie Organisatie Concurrentie
Ideale werkcultuur voor u
Goede werkcultuur voor u

Zijn ideale werkcultuur

Thomas Vandeneynde zoekt een werkkader die zijn resultaten en zijn persoonlijke verwezenlijkingen op waarde schat. Hij zoekt een flexibele werkomgeving die zich aanpast aan evoluties en waarin innovaties mogelijk zijn. Deze flexibiliteit zou het bereiken van zijn objectieven echter niet moeten hinderen. Hij is bereid om striktere regels te accepteren als deze coördinatie vergemakkelijken en bijdragen aan het waarmaken van de doelstellingen in de organisatie. Wel zou hij het moeilijk vinden om in een te stabiel en routinematig arbeidskader te moeten werken. Om zijn motivatie te behouden, moet hij gestimuleerd worden door zijn omgeving en ontwikkelingen en vooruitgang kunnen constateren.


brain

Zijn manier van denken

Voorkeur qua taken Eenvoudige

Vermogen om bekende en eerder ervaren taken uit te voeren.

Besluitvorming Weloverwogen

Neemt meestal de tijd om zich ervan te verzekeren dat de juiste beslissingen genomen worden.

Manier van leren Toepassen

Maakt gebruik van de kennis van anderen.

Hoe hij nieuwe vaardigheden en begrippen aanleert

Om nieuwe kennis te vergaren, heeft Thomas Vandeneynde concrete actie nodig. Hij ontwikkelt haar vaardigheden al naar gelang hij praktische ervaring opdoet. Theoretische en abstracte aspecten zijn hem vaak genoeg vreemd en stellen hem niet in staat vooruitgang te boeken. Hij heeft dan te veel moeite om deze aspecten toe te passen op zijn werksituatie. Door te doen en te herhalen maakt hij zich nieuwe kennis het beste eigen.

Doordat Thomas Vandeneynde voorzichtig is in zijn manier van werken, stelt hij het op prijs zich op beproefde technieken te verlaten. Hij heeft de neiging om vooral vaardigheden te observeren en te gebruiken die hun nut hebben bewezen en waarin hij veel vertrouwen heeft. In die zin is het voor hem gemakkelijker om iets te leren op basis van informatie die tot zijn beschikking staat.