Zsófia Kovács

Munkaerő-felvételi munkatárs

 • Mesterfokozat

Szakmai készségek

Communication Teamwork Creativity Presentation

Érdeklődési körei

Psychology Literature Arts Reading Writing
Movies Jogging Cooking History

Összegzés

Személyiség
Hogyan viselkedik a személy
Motivációk
Mit csinálna szívesen a személy
Érvelés
Mire képes a személy

Shape

Viselkedésforma

Shape Shape + Drive
Rendkívül motiváló aspektus, ami elégedettséggel tölti el
Hatás
Hatás

Meghatározás

Kapcsolatokat alkot / Átveszi a vezetést / Hasznosít és mozgósít

A „hatás” kategória az iránymutatásról szól. Beletartozik a szakmai kapcsolatok kiépítése, a csapatirányítás, a döntéshozatal és az ötletátadás is. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki másokat cselekvésre ösztönözni, és azt, hogyan épít kapcsolatokat.

Kapcsolatokat alkot
Átveszi a vezetést
Hasznosít és mozgósít
Együttműködés
Együttműködés

Meghatározás

Diplomatikusan kommunikál / Támogat / Másokkal összefogva dolgozik

Az „együttműködés” kategória az együttműködés-alkotásról szól. Beletartozik az emberek közötti interakciókban való közbenjárás, a konfliktuskezelés, a csapaterőforrások kiaknázása és mások támogatása. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki egy csapaton belül fejlődni.

Diplomatikusan kommunikál
Támogat
Másokkal összefogva dolgozik
Gondolkodás
Gondolkodás

Meghatározás

Előrelát kihívásokat / Távlati terveket dolgoz ki / Újít

A „gondolkodás” kategória a projektalkotáshoz köthető. Beletartozik a stratégiaalkotást, a projektkockázatok azonosítását, a feladatok és teendők mérlegelését és egy projekt új ötletekkel gazdagítását. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki gyakorlati elképzelések helyett inkább absztraktakkal dolgozni.

Előrelát kihívásokat
Távlati terveket dolgoz ki
Újít
Cselekvés
Cselekvés

Meghatározás

Kezdeményez / Tervez és rendszerez / Megfigyel és fejleszt

A „cselekvés” kategória az eredményközpontú viselkedésformákról szól. Beletartozik a projektindítás, akciótervek végrehajtása, eredmények figyelemmel kísérése, vagy épp a termékminőség ellenőrzése. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tud valaki absztrakt elképzelések helyett inkább gyakorlatiakkal dolgozni.

Kezdeményez
Tervez és rendszerez
Megfigyel és fejleszt
Érzés
Érzés

Meghatározás

Átadja a lelkesedését / Gyorsan reagál / Jól kezeli a stresszt

Az „érzés” kategória az egyén saját érzelmeinek megfelelő kezeléséhez köthető. Beletartozik a stresszkezelés, az energiabefektetés és a pozitivitást kisugárzás. Ezek a viselkedésformák megmutatják, hogyan tudja valaki adott helyzetekben az érzelmeit természetes módon kifejezni és csatornázni.

Átadja a lelkesedését
Gyorsan reagál
Jól kezeli a stresszt
Fejlődésre képes
Nagyon:
Több mint az emberek 80%-a
Eléggé:
Több mint az emberek 60%-a
Közepesen:
Több mint az emberek 40%-a
Kissé:
Kevesebb mint az emberek 60%-a
Egyáltalán nem:
Kevesebb mint az emberek 80%-a

Személyes stílus: Kezdeményező

Mivel ritkán van szűkében az ötleteknek, Zsófia Kovács szívesen vállalja a kezdeményezést. Szeret változásokat előidézni, és nagyon ösztönözni kell, hogy ne unatkozzon. Gondoskodik róla, hogy javaslatai elfogadhatók legyenek azok számára, akikkel együtt dolgozik. Sok kapcsolata van, és inkább csoportként hoz döntéseket. A kapott visszajelzések alapján egyaránt képes előrelépni és megkérdőjelezni magát. Ezenfelül képes megerősíteni a csapatok közötti kapcsolatokat.

Legfőbb erősségek

Kapcsolatkezelés
 • Megjegyzéseiben egyenesen a tárgyra tér, és nem esik túlzásokba.
 • Könnyen teremt kapcsolatot másokkal, és nyitott személyiség.
 • Spontán módon és őszintén kommunikál.
Munkamenedzsment
  Könnyen kezel váratlan eseményeket, és képes rögtönözni.
  Egyszerre egy feladatra fókuszál, hogy ne terhelje túl magát a munkában.
  Megfontolt, és tartalmi szempontból közelíti meg a problémákat.
Érzelemkezelés
  Lelkesedést sugároz, és a dolgok jó oldalát látja.
  Nyugodt és összeszedett, külső események miatt nem billen ki az egyensúlyából.
  Kifejezi az érzelmeit, és könnyen kommunikál emberekkel.

Tehetségek

#szerénység #figyelmes #megközelíthető #közvetlen #nyílt #kiveszi a részét #fókuszált #konceptuális #rögtönöz #felhatalmazást ad #nyugodt #Lelkes #kifejező

Fejleszthető területek

  Jobb lenne a kommunikatív hatás, ha érvelne javaslatai mellett.
  Valószínűleg jobban összpontosítana a munkára, ha interakcióit esetenként jobban korlátozná.
  Nagyobb figyelmet fordíthatna arra, hogyan beszél másokkal, hogy lássa, az üzenete átment.

Drive

A számára leginkább motiváló dolgok...

Autonóm
Innovatív
Csapatjátékos

A számára legkevésbé motiváló dolgok...

Kinézetorientált
Vonzó számára a javadalmazás
Minőségorientált

Energiahasználata

Zsófia Kovács az életerő és a stabilitás között osztja meg energiáit. Az egyik motivációs tényező a cselekvésre és az ösztönzés keresésére irányul. Ugyanakkor bizonyos mértékű stabilitásra és normákra is szüksége van, hogy jól érezze magát szakmai környezetében. Fontos számára, hogy megtalálja ezt az egyensúlyt, és így teljes erejét a munkájának szentelhesse.

Kedvelt tevékenységei

TERVEZÉS
Megfontol

A tervezés az egyik olyan tevékenység, mely a leginkább kiváltja Zsófia Kovács érdeklődését. Nagyon élvezi, ha ötleteivel hozzájárulhat valamihez, és ha olyan dolgokról gondolkozhat, melyek már nem léteznek. Ugyanakkor nem szívesen tesz ilyet bizonytalan kontextusban, világos normák nélkül.

ÉRTÉKELÉS
Megfontol

Ez a tevékenység teljes mértékben illik Zsófia Kovács személyiségéhez abban az értelemben, hogy itt pártatlan és egy témával kapcsolatos döntő fontosságú döntésről van szó. Szívesen száll vitába mások nézeteivel és hozza be saját nézőpontját a témába. Szereti megmutatni, hogy függetlenül hozza meg döntéseit.

ÖSSZEHANGOLÁS
InterakciÓ

A koordinációnak van olyan része, melyet Zsófia Kovács különösen szívesen végez, ez pedig a közösen végzett munka. A másokkal folytatott kommunikációs és a csoportban végzett munka különösen motiváló számára. Ugyanakkor kevésbé érdekes számára a tevékenység azon része, melynek során a célokat kell figyelemmel kísérni, és konkrét célok rendszeres teljesítését kell biztosítani.

Kedvelt munkakörnyezete

#fun #method #relaxed #respect #friendly #organization #humor #proximity #process

Vezetői stílusa

RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ
És te, neked mi a véleményed?
EMPATIKUS
Első az együttműködés

Mit jelent ez

Zsófia Kovács olyan vezető, akinek a csapata jó közérzete az elsődleges és a legfontosabb. Véleménye szerint fontos odafigyelni másokra, és figyelembe venni az egyéni korlátokat. Inspirálja beoszottjait, akiknek olyan vezetőre van szükségük, aki odafigyel az emberi oldalról, és nemcsak az eredményekre koncentrál. Motiválja a csapatmunka és a közösség fejlesztése.

A vezetői stílus, amelyre vágyik

FELKÉSZÍTÉS
Próbáld meg ezt
EMPATIKUS
Első az együttműködés

A számára ideális vezető

Zsófia Kovács azt várja el, hogy a vezető meghallgassa és figyelmet szenteljen neki. Jól tud együttműködni olyan vezetőkkel, akik többre értékelik az embereket, mint az eredményeket. Tudnia kell, hogy a vezető valóban figyelembe veszi őt a munkában, és az elvárások az egyes személyek képességeihez igazodnak. Akkor tud nyugodtan dolgozni, ha érzi a támogatást.

A kultúra, amelyben kivirágzik

Rugalmasság Ellenőrzés Kapcsolatok Eredmények Együttműködés Újítás Szervezettség Versengés
Neki legjobb
Neki megfelelő

A számára ideális cégkultúra

Zsófia Kovács teljes mértékben elkötelezett az olyan vállalati kultúra iránt, ahol a kapcsolatok és a közösség a fontos. Szereti, ha elsősorban az embert értékelik, és ha mindenki elégedett a munkahelyi környezettel. Ez megköveteli, hogy a szabályok mindenki számára megfelelőek legyenek. A kölcsönös tiszteletet értékelni kell. Kerüli azokat a környezeteket, ahol elsősorban az eredmények számítanak, és ahol az adatkultúra dominál. Jobban szereti, ha a kultúra az együttműködésre és kollektív projektek megvalósítására összpontosul. Fontos számára, hogy mindenki ossza ezt a gondolkodásmódot.


brain

Their way of thinking

Kívánt munka Komplex

Új és stratégiai fontosságú témák megértéséhez szükséges képesség.

Döntéshozatal Indokolt

Tendency to dedicate time to ensuring decisions are right.

Tanulási stílus Innovatív

Ability to easily assimilate new concepts through analysis.

How they learn new skills and concepts

Brilliant from an intellectual point of view, Zsófia Kovács tends to easily assimilate foreign concepts. She is able to understand new or complex subjects without needing to put them into practice. This means she can develop her skills by researching and reading on diverse subjects. She needs to be intellectually stimulated by her work, and might get easily bored otherwise.

Zsófia Kovács's spontaneous nature leads her to learn by testing out concepts and techniques herself. She finds that the best way to acquire new knowledge is to first try, develop her understanding through failure, and then try again. She can sometimes lack patience. To assimilate new ideas or new knowledge, she first needs to experiment by herself.