Danny Veroft

Verantwoordelijke van een verkoopteam

 • Eindexamen middelbare school

Overzicht

Persoonlijkheid
Hoe hij zich gedraagt
Motivatie
Wat hij wil doen
Redeneringsvermogen
Wat hij kan doen

Shape

Manier van reageren

Shape Shape + Drive
Zeer motiverend aspect dat hem een voldaan gevoel geeft
Beïnvloeden
Beïnvloeden

Definitie

Relaties opbouwen / De leiding nemen / Verenigen en mobiliseren

Gedragingen in de categorie "beïnvloeden" hebben te maken met richting geven. Zij omvatten het ontwikkelen van een professioneel netwerk, het managen van teams, het nemen van beslissingen en het gemotiveerd zijn om ideeën over te brengen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om anderen te mobiliseren en de manier waarop hij relaties aangaat.

Relaties opbouwen
De leiding nemen
Verenigen en mobiliseren
Samenwerken
Samenwerken

Definitie

Diplomatiek communiceren / Ondersteuning bieden / Samenwerken

Gedragingen in de categorie "samenwerken" zijn gekoppeld aan het faciliteren van collectief werk. Ze omvatten het bemiddelen van de interactie tussen mensen, het oplossen van conflicten, het gebruik maken van de middelen van het team en het bieden van ondersteuning aan anderen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om zich binnen een groep te ontwikkelen.

Diplomatiek communiceren
Ondersteuning bieden
Samenwerken
Nadenken
Nadenken

Definitie

Uitdagingen voorzien / Een visie ontwikkelen / Innoveren

Gedragingen in de categorie "denken" hebben te maken met het bedenken van projecten. Ze omvatten het ontwerpen van strategieën, het identificeren van projectrisico's, het evalueren van taken en activiteiten en het bijdragen van nieuwe ideeën. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om abstracte in plaats van praktische concepten te verwerken.

Uitdagingen voorzien
Een visie ontwikkelen
Innoveren
Handelen
Handelen

Definitie

Initiatief nemen / Plannen en organiseren / Inspecteren en verbeteren

Gedragingen in de categorie "handelen" hebben te maken met het behalen van resultaten. Zij omvatten het opstarten van projecten, het uitvoeren van actieplannen, het monitoren van de resultaten of het controleren van de kwaliteit van de productie. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om praktische in plaats van abstracte concepten te begrijpen.

Initiatief nemen
Plannen en organiseren
Inspecteren en verbeteren
Voelen
Voelen

Definitie

Enthousiasme overbrengen / Snel reageren / Omgaan met stress

Gedragingen in de categorie "voelen" hebben te maken met het beheersen van emoties. Daaronder valt ook het beheersen van stress, het verdelen van energie en het uitstralen van een positieve vibe. Deze gedragingen laten zien hoe een persoon zijn emoties in verschillende situaties uitdrukt en kanaliseert.

Enthousiasme overbrengen
Snel reageren
Omgaan met stress
Ontwikkelingspotentieel
Ver ontwikkeld
Meer dan 80% van de mensen
Goed ontwikkeld
Meer dan 60% van de mensen
Gemiddeld ontwikkeld
Meer dan 40% van de mensen
Matig ontwikkeld
Minder dan 60% van de mensen
Onontwikkeld
Minder dan 80% van de mensen

Persoonlijke stijl: Voortrekker

Danny Veroft komt duidelijk over als een vastberaden en wilskrachtig persoon. Hij is proactief en altijd op zoek naar voorstellen en acties om vooruitgang te boeken in zijn werk. Hij benadert zijn taken soepel en gaat moeiteloos met veranderingen en onverwachte situaties om. Hij stelt haar ideeën op zodanig aansprekende manier voor dat men hem wil volgen. Hij bezit de eigenschappen van een leider en wil voortdurend vooruitgang boeken, waardoor hij een onweerstaanbare stuwende kracht is binnen een team.

Voornaamste vaardigheden

Omgaan met relaties
 • Hij wil overtuigen van haar ideeën, een teamgeest creëren.
 • Hij heeft weinig relaties en is terughoudend.
 • Hij communiceert op spontane wijze, is eerlijk.
Werkbeheer
  Hij streeft naar excellentie, het minimum stelt hem niet tevreden.
  Hij concentreert zich op één taak, om zijn aandacht niet te versnipperen.
  Hij structureert en plant zijn werk en volgt de procedures.
Omgaan met gevoelens
  Hij straalt enthousiasme uit, ziet alles positief.
  Hij spreekt zijn gevoelens uit, communiceert gemakkelijk met anderen.
  Hij is reactief, heeft veel energie en kan goed met dringende taken omgaan.

Talent tags

#overtuiging #Waarnemer #direct #terughoudend #Kritisch #geconcentreerd #conceptueel #creatief #georganiseerd #delegeert #initiatief #Enthousiast #expressief

Verbeteringspunten

  Hij zou er baat bij hebben om dingen eerst af te ronden alvorens aan iets nieuws te beginnen.
  Hij zou korter en bondiger kunnen zijn in zijn uitleg en zonder uitweiden antwoord kunnen geven op gestelde vragen.
  Zijn relaties zouden aanzienlijk verbeteren als hij wat meer in contact zou treden met zijn omgeving.

Drive

Wat hem het meest motiveert...

Anderen helpen
In teamverband werken
De esthetische kant van zaken verzorgen

Wat hem het minst motiveert...

Hun persoonlijke evenwicht behouden
Onafhankelijk zijn
Een aantrekkelijk loon hebben

Hoe hij zijn energie beheert

De energie van Danny Veroft wordt verdeeld tussen dynamiek en stabiliteit. Voor een deel wordt hij gemotiveerd door actie en stimulans, maar tegelijkertijd heeft hij ook behoefte aan stabiliteit en duidelijke richtlijnen om zich goed te voelen in zijn beroepsomgeving. Het is belangrijk voor hem dat hij dit evenwicht kan bewaren, zodat hij zich volledig kan inzetten voor zijn werk.

De taken die hij het liefst doet

ANALYSEREN
Nadenken

Analyseren is een activiteit die heel goed bij Danny Veroft past. Hij stelt het zeer op prijs om de verbanden tussen gegevens te bestuderen en er betrouwbare conclusies uit te trekken. Het is belangrijk voor hem dat dit soort activiteiten deel uitmaken van zijn hoofdtaken zodat hij zich persoonlijk kan ontwikkelen.

VERBETEREN
Handelen

Danny Veroft besteedt graag energie aan het verzorgen van de presentatie van zijn werk en aan het perfectioneren ervan. Het is belangrijk voor hem dat datgene wat hij doet nauwkeurig is en er perfect uitziet. Hij kan gefrustreerd raken als aspect dit geen prioriteit heeft of indien hij er vanwege tijdslimieten geen aandacht aan kan besteden.

ONDERSTEUNEN
Interactief zijn

Danny Veroft haalt er veel voldoening uit als hij anderen kan helpen. Hij vindt het prettig om anderen te steunen en er voor hen te zijn. Het is belangrijk voor hem om goede contacten te onderhouden met de mensen om hem heen.

De werkomgeving waarin hij het liefst werkt

#ontspannen #respect #vriendschappelijk #proces #uitnodigend #methode #toenadering #principe #welwillend

Zijn managementstijl

VISIONAIR
Volg mij
COACH
Probeer dit eens

Wat dit inhoudt

Danny Veroft is een inspirerend manager die probeert zijn medewerkers op persoonlijk niveau te doen groeien. Hij heeft voor iedereen een actieplan en stelt zich op als mentor. Hij is een manager die aanstuurt op een gezamenlijk doel, maar die ook in staat is om rekening te houden met ieders eigenaardigheden.

De managementstijl die hij wenst

EMPATHISCH
De medewerkers eerst
DIRECTIEF
Doe wat ik zeg

De voor hem ideale manager

Danny Veroft verwacht van een manager dat deze hem expliciet uitlegt wat hij moet doen om iets te laten welslagen. Parallel hieraan stelt hij het eveneens op prijs dat hij ruimte krijgt om zich uit te drukken en dat er rekening met hem wordt gehouden. Hij heeft een leider nodig die dichtbij hem staat. Hij wordt gemotiveerd door resultaat maar heeft het ook nodig dat er aandacht wordt besteed aan het persoonlijke aspect.

De arbeidscultuur waarin hij volledig tot zijn recht komt

Flexibiliteit Controle Relaties Resultaten Samenwerking Innovatie Organisatie Concurrentie
Ideale werkcultuur voor u
Goede werkcultuur voor u

Zijn ideale werkcultuur

Danny Veroft komt volledig tot ontplooiing in een arbeidscultuur die op relaties met anderen en op het collectieve is gericht. Hij hecht er belang aan dat het menselijke aspect op de eerste plaats komt en dat iedereen zijn plaats binnen de organisatie heeft. Hij houdt van werkomgevingen waar erop wordt toegezien dat aan de behoeften van iedereen wordt voldaan. Hij zou niet graag willen werken in een omgeving waarin alleen het resultaat en de getallen tellen. Dit zou tegenstrijdig zijn met zijn verwachtingen wat betreft de werksfeer. Hij geeft de voorkeur aan een cultuur waarin collectieve verwezenlijkingen op waarde worden geschat. Zijn ideale werkomgeving biedt duidelijke richtlijnen, maar ook ruimte voor handelingsvrijheid zodat iedereen zijn plaats vindt in de organisatie.


brain

Zijn manier van denken

Voorkeur qua taken Eenvoudige

Vermogen om bekende en eerder ervaren taken uit te voeren.

Besluitvorming Weloverwogen

Neemt meestal de tijd om zich ervan te verzekeren dat de juiste beslissingen genomen worden.

Manier van leren Toepassen

Maakt gebruik van de kennis van anderen.

Hoe hij nieuwe vaardigheden en begrippen aanleert

Om nieuwe kennis te vergaren, heeft Danny Veroft concrete actie nodig. Hij ontwikkelt haar vaardigheden al naar gelang hij praktische ervaring opdoet. Theoretische en abstracte aspecten zijn hem vaak genoeg vreemd en stellen hem niet in staat vooruitgang te boeken. Hij heeft dan te veel moeite om deze aspecten toe te passen op zijn werksituatie. Door te doen en te herhalen maakt hij zich nieuwe kennis het beste eigen.

Doordat Danny Veroft voorzichtig is in zijn manier van werken, stelt hij het op prijs zich op beproefde technieken te verlaten. Hij heeft de neiging om vooral vaardigheden te observeren en te gebruiken die hun nut hebben bewezen en waarin hij veel vertrouwen heeft. In die zin is het voor hem gemakkelijker om iets te leren op basis van informatie die tot zijn beschikking staat.