A-player A-Player 75%

Het profiel van Joris Dusart is van het type "A-Player".

De "A-Players" zijn meer dan gemiddeld in staat zich aan te passen, ze leren snel en houden van actie. Ze hebben meestal weinig moeite om te bloeien en te groeien, ongeacht de omgeving waarin ze zich moeten ontwikkelen.

meer informatie

Joris Dusart

Overzicht

Persoonlijkheid
Hoe hij zich gedraagt
Motivatie
Wat hij wil doen
Redeneringsvermogen
Wat hij kan doen

Shape

Manier van reageren

Shape Shape + Drive
Zeer motiverend aspect dat hem een voldaan gevoel geeft
Beïnvloeden
Beïnvloeden

Definitie

Relaties opbouwen / De leiding nemen / Verenigen en mobiliseren

Gedragingen in de categorie "beïnvloeden" hebben te maken met richting geven. Zij omvatten het ontwikkelen van een professioneel netwerk, het managen van teams, het nemen van beslissingen en het gemotiveerd zijn om ideeën over te brengen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om anderen te mobiliseren en de manier waarop hij relaties aangaat.

Relaties opbouwen
De leiding nemen
Verenigen en mobiliseren
Samenwerken
Samenwerken

Definitie

Diplomatiek communiceren / Ondersteuning bieden / Samenwerken

Gedragingen in de categorie "samenwerken" zijn gekoppeld aan het faciliteren van collectief werk. Ze omvatten het bemiddelen van de interactie tussen mensen, het oplossen van conflicten, het gebruik maken van de middelen van het team en het bieden van ondersteuning aan anderen. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om zich binnen een groep te ontwikkelen.

Diplomatiek communiceren
Ondersteuning bieden
Samenwerken
Nadenken
Nadenken

Definitie

Uitdagingen voorzien / Een visie ontwikkelen / Innoveren

Gedragingen in de categorie "denken" hebben te maken met het bedenken van projecten. Ze omvatten het ontwerpen van strategieën, het identificeren van projectrisico's, het evalueren van taken en activiteiten en het bijdragen van nieuwe ideeën. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om abstracte in plaats van praktische concepten te verwerken.

Uitdagingen voorzien
Een visie ontwikkelen
Innoveren
Handelen
Handelen

Definitie

Initiatief nemen / Plannen en organiseren / Inspecteren en verbeteren

Gedragingen in de categorie "handelen" hebben te maken met het behalen van resultaten. Zij omvatten het opstarten van projecten, het uitvoeren van actieplannen, het monitoren van de resultaten of het controleren van de kwaliteit van de productie. Deze gedragingen geven inzicht in het natuurlijke vermogen van een persoon om praktische in plaats van abstracte concepten te begrijpen.

Initiatief nemen
Plannen en organiseren
Inspecteren en verbeteren
Voelen
Voelen

Definitie

Enthousiasme overbrengen / Snel reageren / Omgaan met stress

Gedragingen in de categorie "voelen" hebben te maken met het beheersen van emoties. Daaronder valt ook het beheersen van stress, het verdelen van energie en het uitstralen van een positieve vibe. Deze gedragingen laten zien hoe een persoon zijn emoties in verschillende situaties uitdrukt en kanaliseert.

Enthousiasme overbrengen
Snel reageren
Omgaan met stress
Ontwikkelingspotentieel
Ver ontwikkeld
Meer dan 80% van de mensen
Goed ontwikkeld
Meer dan 60% van de mensen
Gemiddeld ontwikkeld
Meer dan 40% van de mensen
Matig ontwikkeld
Minder dan 60% van de mensen
Onontwikkeld
Minder dan 80% van de mensen

Persoonlijke stijl: Voortrekker

Joris Dusart komt duidelijk over als een vastberaden en wilskrachtig persoon. Hij is proactief en altijd op zoek naar voorstellen en acties om vooruitgang te boeken in zijn werk. Hij benadert zijn taken soepel en gaat moeiteloos met veranderingen en onverwachte situaties om. Hij stelt haar ideeën op zodanig aansprekende manier voor dat men hem wil volgen. Hij bezit de eigenschappen van een leider en wil voortdurend vooruitgang boeken, waardoor hij een onweerstaanbare stuwende kracht is binnen een team.

Voornaamste vaardigheden

Omgaan met relaties
 • Hij wil overtuigen van haar ideeën, een teamgeest creëren.
 • Hij is zeker van zijn beslissingen, zal zijn gedragslijn respecteren.
 • Hij is bescheiden, wil niet overheersen.
Werkbeheer
  Hij laat zich niet door obstakels ophouden, delegeert moeiteloos.
  Hij is bedachtzaam, benadert problemen van de conceptuele kant.
  Hij is zeer proactief en produceert moeiteloos nieuwe ideeën.
Omgaan met gevoelens
  Hij is reactief, heeft veel energie en kan goed met dringende taken omgaan.
  Hij is scherpzinnig, oordeelt op basis van feiten.
  Hij beheerst zijn gevoelens, laat hen geen invloed hebben op anderen.

Talent tags

#overtuiging #zelfverzekerd #conceptueel #creatief #verandering #georganiseerd #samenvattend #delegeert #initiatief #reactief #feitelijk

Verbeteringspunten

  Hij zou er baat bij hebben om in momenten van spanning zijn gevoelens in toom te houden om impulsieve reacties te vermijden.
  Hij zou korter en bondiger kunnen zijn in zijn uitleg en zonder uitweiden antwoord kunnen geven op gestelde vragen.
  Hij zou zich strijdlustiger en vasthoudender kunnen tonen wanneer hij voor moeilijkheden komt te staan.

Drive

Wat hem het meest motiveert...

In teamverband werken
Door anderen erkend worden
Iedere dag boven zichzelf uitstijgen

Wat hem het minst motiveert...

Beloond worden
Nieuwe mensen ontmoeten
In een gedisciplineerde omgeving werken

Hoe hij zijn energie beheert

Joris Dusart richt zijn energie vooral op actie. Hij wordt vooral gemotiveerd door het nemen van initiatieven, waarbij hij risico's niet uit de weg gaat. Om zijn interesse voor een activiteit of zijn baan te behouden, heeft hij het nodig om gestimuleerd te worden. Voor hem is stabiliteit synoniem voor verveling en demotivatie. Het is belangrijk dat hij regelmatig nieuwe uitdagingen krijgt.

De taken die hij het liefst doet

ONTWERPEN
Nadenken

Het kunnen creëren en ontwerpen is essentieel voor het functioneren van Joris Dusart. Zijn ideeën naar voren brengen en zijn verbeelding gebruiken is primordiaal voor hem en dit levert hem veel energie op. Dit is een van de activiteiten die hem het meest voldoening geeft in zijn werk.

COÖRDINEREN
Interactief zijn

Joris Dusart neemt graag de rol van coördinator op zich. Hij is zeer gemotiveerd om in een groep te werken om resultaten te behalen. Hij houdt ervan om tijdslimieten te stellen en te communiceren over de voortgang van het werk. Als hij niet bij dergelijke activiteiten wordt betrokken, zou hij gefrustreerd kunnen raken.

BEOORDELEN
Nadenken

Deze activiteit is zeer geschikt voor Joris Dusart in de zin dat het een objectieve kijk en een uitgesproken mening vereist. Hij weerlegt graag meningen van anderen en formuleert gemakkelijk zijn eigen standpunt. Hij houdt ervan blijk te geven van onafhankelijkheid in zijn oordelen.

De werkomgeving waarin hij het liefst werkt

#toegewijd #flexibiliteit #professioneel #handigheid #kalm #aanpassingsvermogen #concentratie #vrijheid#serieus

Zijn managementstijl

WINNAAR
Doe mij na
VISIONAIR
Volg mij

Wat dit inhoudt

Joris Dusart is een inspirerende manager met visie.Hij motiveert zijn medewerkers rond duidelijke en gedeelde doelen. Hij wordt aangedreven door het belang van het resultaat en viert de bereikte doelen. Daarmee vraagt hij aan iedereen om een stapje meer te doen voor het bereiken van het gezamenlijke doel.

De managementstijl die hij wenst

WINNAAR
Doe mij na
VISIONAIR
Volg mij

De voor hem ideale manager

Joris Dusart verwacht van een manager dat deze een duidelijke visie heeft en inspirerend is. Hij heeft het vooral nodig uitgedaagd te worden en precieze, collectieve objectieven te hebben. Hij heeft een leider nodig die hem bij het behalen van het collectieve doel betrekt en hem hiervoor vraagt boven zichzelf uit te stijgen. Hij wordt gemotiveerd door een leider die graag resultaten ziet en belang hecht aan het behalen ervan.

De arbeidscultuur waarin hij volledig tot zijn recht komt

Flexibiliteit Controle Relaties Resultaten Samenwerking Innovatie Organisatie Concurrentie
Ideale werkcultuur voor u
Goede werkcultuur voor u

Zijn ideale werkcultuur

Joris Dusart zoekt een werkkader die zijn resultaten en zijn persoonlijke verwezenlijkingen op waarde schat. Hij zoekt een flexibele werkomgeving die zich aanpast aan evoluties en waarin innovaties mogelijk zijn. Deze flexibiliteit zou het bereiken van zijn objectieven echter niet moeten hinderen. Hij is bereid om striktere regels te accepteren als deze coördinatie vergemakkelijken en bijdragen aan het waarmaken van de doelstellingen in de organisatie. Wel zou hij het moeilijk vinden om in een te stabiel en routinematig arbeidskader te moeten werken. Om zijn motivatie te behouden, moet hij gestimuleerd worden door zijn omgeving en ontwikkelingen en vooruitgang kunnen constateren.


brain

Zijn manier van denken

Voorkeur qua taken Matig ingewikkelde

Vermogen om zelfstandig te werken.

Besluitvorming Weloverwogen

Neemt meestal de tijd om zich ervan te verzekeren dat de juiste beslissingen genomen worden.

Manier van leren Vernieuwen

Leert gemakkelijk door nieuwe begrippen te analyseren.

Hoe hij nieuwe vaardigheden en begrippen aanleert

Joris Dusart is in staat zich nieuwe concepten vrij gemakkelijk eigen te maken. Hij boekt vooral vooruitgang op basis van adviezen die hij krijgt of informatie die hij ontdekt. Hij heeft niet noodzakelijkerwijs praktische ervaring nodig om te begrijpen hoe iets werkt, hoewel dit zijn leerproces soms wel kan vergemakkelijken.

De natuurlijke neiging van Joris Dusart om iets te leren is door ideeën te testen en ze eventueel aan te passen aan zijn eigen ervaringen. Hij wacht niet af tot hij alles weet over een onderwerp voordat hij begint met experimenteren. Het is voor hem voldoende de basis te begrijpen en daarna meteen tot actie over te gaan.